Pasākumā “Ventspils #TechUP” bija iespēja uzzināt par Ventspils IKT pilotprojektu konkursa sniegtajām iespējām | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Pasākumā “Ventspils #TechUP” bija iespēja uzzināt par Ventspils IKT pilotprojektu konkursa sniegtajām iespējām

Otrdien, 20. aprīlī, norisinājās tiešsaistes pasākums “Ventspils #TechUP”, kura ietvaros pašvaldības pārstāvji pastāstīja par Ventspils IKT pilotprojektu konkursa sniegtajām iespējām, par vēlamajiem un nevēlamajiem virzieniem, kuros potenciālajiem konkursa dalībniekiem virzīties, kā arī sniedza noderīgus padomus, ko ņemt vērā, gatavojot pilotprojektu pieteikumu.

Pasākumu atklāja Ventspils Digitālā centra direktore Elīna Kroņkalne, pastāstot plašāk par Ventspils IKT pilotprojektu programmu – par tās aizsākšanos un iespējamo turpinājumu jaunās Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna ietvaros, par konkursa mērķiem, nepieciešamajiem kritērijiem gan pretendentiem, gan biznesa idejai.

Ventspils pilsētas domes izpilddirektora vietnieks informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā Egons Spalāns norādīja, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas tiek vērtēts ir ne tikai idejas atbilstība pašvaldības vajadzībām un konkursā noteiktajām tēmām, bet arī iesniegtā projekta atbilstība drošības standartiem un atbilstoši tehniskie risinājumi. Liela nozīme ir arī risinājumu ieviešanas un uzturēšanas procesam, regulārām ievainojamības neesamības pārbaudēm un speciālistu pieejamībai pēc risinājuma ieviešanas. Egons uzsvēra, ka mobilās aplikācijas nebūs labākais variants, ar ko startēt konkursā, jo, lai cik gaiša būtu ideja, nepieciešamie tehniskie risinājumi šo aplikāciju uzturēšanā un ieviešanā mazas pilsētas ietvaros, visbiežāk nevainagojas ar ilgtspējīgiem panākumiem.

Savukārt Ventspils pilsētas domes Uzņēmējdarbības atbalsta vadītājs Atis Mertens pastāstīja par  COVID – 19 radītajām sekām Latvijas tautsaimniecībā un ekonomikā, secinot, ka kopējā ietekme uz darba tirgu nav liela, taču tā būtiski atšķiras pa nozarēm un demogrāfiskajām grupām. Vakanču skaits ir samazinājies visās nozarēs, izņemot IT, kur tas pat nedaudz ir pieaudzis, savukārt visbūtiskāk ietekmētā ir izmitināšanas un tūrisma nozare. Vadoties pēc iepriekš minētā, Atis rekomendēja padomāt par risinājumiem, kas būtu adresēti bezdarbnieku kvalifikācijas celšanai, veicinot iesaisti IKT tehnoloģiju sfērā, izmitināšanas un tūrisma nozares atkopšanās veicināšanai, fiziskās un digitālās vides saskarei, klimata jomai, digitālai transformācijai un nevienlīdzības mazināšanai.

Ventspils Biznesa atbalsta centra vadītāja Ilze Valdmane ieteica komersantiem izmantot pašvaldības piedāvāto iespēju saņemt līdzfinansējumu idejas īstenošanai, bet pirms tam pārliecināties, vai piedāvātājam risinājumam būs klienti, patērētāji un pieprasījums, kā arī padomāt par projekta dzīvotspēju. Ilze savā prezentācijā atgādināja par IKT pilotprojektu konkursa veiksmes stāstiem, kā arī iedrošināja izmantot iespēju konsultēties ar konkursam piesaistītajiem mentoriem.

Pasākuma “Ventspils #TechUP” ierakstu iespējams noskatīties šeit: www.adre.se/skatiestechup21.

Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu programmas konkursam līdzfinansējuma saņemšanai iespējams pieteikties līdz 31. maijam. Vairāk informācija par konkursu pieejama šeit: www.adre.se/iktkonkurss.