Piešķirts finansējums Latvijā pirmā Digitālā transformācijas centra izveidei | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Piešķirts finansējums Latvijā pirmā Digitālā transformācijas centra izveidei

2021. gada 3. jūnijā Ventspils pilsētas dome saņēma informāciju no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, ka ir atbalstīts projekta “Digitālās transformācijas centra izveide Ventspilī” pieteikums un tiek piešķirts finansējums tā īstenošanai. Projekta ietvaros Ventspilī taps pirmais šāda veida centrs Latvijā un tas sniegs iespēju iedzīvotājiem apgūt profesionālas zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk konkurētu darba tirgū, kā arī nodrošinās digitālo tehnoloģiju iespēju izmantošanu pašizglītošanās nolūkos.

Projekta “Digitālās transformācijas centra izveide Ventspilī” mērķis ir pašvaldības pakalpojumu infrastruktūras attīstība, izveidojot digitālo prasmju un viedo tehnoloģiju centru. Centrā, izmantojot IKT risinājumus mūžizglītības mācību procesa nodrošināšanai, tiks attīstītas iedzīvotāju digitālās prasmes, lai nodrošinātu digitālo tehnoloģiju pārliecinātu, kritisku un atbildīgu izmantošanu un darbošanos ar šīm tehnoloģijām mācību un darba vajadzībām, kā arī nolūkā piedalīties sabiedrības dzīvē.

Projekta ietvaros plānots veikt ēkas Akmeņu ielā 5, Ventspilī pārbūvi par Digitālās transformācijas centru, teritorijas labiekārtojuma izbūvi, kā arī mēbeļu un aprīkojuma iegādi Digitālās transformācijas centra darbības nodrošināšanai.

Projekts arī atbilst un sekmē Eiropas Komisijas izstrādātā Rīcības plānā digitālās izglītības jomā (2021-2027) noteikto mērķu sasniegšanu, attīstot starpinstitucionālo sadarbību un nodrošinot kvalitatīvu, iekļaujošu un pieejamu digitālo izglītību. Centrā tiks izmantota pieredze no Covid-19 krīzes laikā ieviesto tehnoloģiju izmantošanas izglītībā un apmācībā un izstrādāta digitālajam laikmetam pielāgota izglītības un apmācības sistēma.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada beigām, tā kopējās izmaksas ir 655 816 EUR, tai skaitā 85%  jeb 541 467 EUR Covid-19 vīrusa izplatības seku samazināšanai paredzētais valsts finansējums, 15% jeb 95 553 EUR Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums, bet 18 796 EUR Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums projekta neattiecināmajām izmaksām.