Turpinās darbi pie optiskā datu pārraides tīkla atzaru izbūves | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Turpinās darbi pie optiskā datu pārraides tīkla atzaru izbūves

Projekta “Vides risinājumu un inovāciju platforma” ietvaros pie pašvaldības optiskā datu pārraides tīkla pieslēgtas jau septiņas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas. Plānots, ka 2021. gada sākumā pie pašvaldības optiskā datu pārraides tīkla tiks pieslēgtas arī pārējās trīs, tādējādi nodrošinot visas Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes ar sevišķi augstas ātrdarbības pieslēgumu interneta tīklam.

Projekta ietvaros tiks veikta Ventspils pilsētas pašvaldības optiskā datu pārraides tīkla atzaru izbūve visām Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu ēkām, izbūvēta IKT infrastruktūra un izveidota vienota automatizēta iekštelpu mikroklimata kontroles sistēma visās Ventspils skolās un bērnudārzos. Šobrīd ar sevišķi augstas ātrdarbības pieslēgumu interneta tīklam nodrošinātas:

  • PII “Eglīte”, Inženieru ielā 83;
  • PII “Saulīte”, Brīvības ielā 19;
  • PII “Saulīte , Lielajā Dzirnavu ielā 14
  • PII “Rūķītis”, Jūras ielā 2;
  • PII “Vāverīte”, Bērzu ielā 51;
  • PII “Pasaka”, Ugāles ielā 15;
  • PII “Zvaigznīte”, Sarkanmuižas dambī 19.

Veiktos uzlabojumus atzinīgi novērtē Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji. PII “Saulīte” vadītāja Laima Znotiņa norāda, ka optiskā datu pārraides tīkla pieslēgšana ir būtiski mainījusi visu pedagogu darba rezultativitāti. Iepriekš pedagogiem mācību darba plānošanai, mācību materiālu gatavošanai, informācijas apmaiņai ar vecākiem un savā starpā bija jāmeklē vieta iestādē, kur pieejams internets. Līdz ar optiskā datu pārraides tīkla pieslēgšanu visas iestādes grupas izmanto skolvadības sistēmu “E-klase”, kur skolotāji var plānot mācību procesa atspoguļojumu un saziņu ar vecākiem, atrodoties savā grupā.

Arī PII “Rūķītis” vadītāja Sarma Beļajeva atzīst, ka pēc optiskā kabeļa pieslēgšanas iestādē jūtami krasi uzlabojumi. Tagad PII “Rūķītis” abos korpusos ir pieejams internets, kas atvieglo pedagogu darbu, jo skolotājas var strādāt ar datoru, neizejot no grupas. Audzinātājas interneta resursus izmanto mācību procesā, E-klase lietošanā, obligātās dokumentācijas aizpildīšanā un saziņai ar vecākiem. Kvalitatīvs interneta pieslēgums uzlabo arī administratīvo darbu, jo iespējama ātra informācijas nodošana. Jaunie uzlabojumi nodrošina mūsdienām atbilstošu darba procesa organizēšanu un norisi, kā arī veicina dažādu platformu izmantošanu.

Projekts “Vides risinājumu un inovāciju platforma” tiks realizēts 2020.-2021.gadā gadā par kopējo summu EUR 700 000 apmērā, tajā skaitā plānots piesaistīt aizņēmumu EUR 525 000 apmērā.