Ventspilī izveidota jauna IT infrastruktūra pašvaldībām | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī izveidota jauna IT infrastruktūra pašvaldībām

Ventspils Digitālais centrs ir sekmīgi noslēdzis projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” realizāciju. Projekta ietvaros tika pilnveidota Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēma un izveidota informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) koplietošanas platforma pašvaldībām.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centros iedzīvotāji vienuviet var pieteikt pieprasītākos valsts tiešās pārvaldes iestāžu (Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Sociālās integrācijas valsts aģentūras, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas un Būvniecības valsts kontroles biroja) pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību gan e-pakalpojumu pieteikšanā, gan darbā ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u.tml., kā arī pašvaldības pakalpojumus, kurus paredzēts sniegt vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Pašlaik valstī darbojas 122 Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri un to skaitu ir plānots palielināt, lai aptvertu visu valsts teritoriju.

Īpaši pašvaldību vajadzībām projekta ietvaros tika izveidota Pašvaldību IKT resursu koplietošanas platforma, kas veido būtisku daļu no valsts centrālās IKT infrastruktūras un nodrošina pašvaldībām iespēju koplietot serveru resursus, izmantojot uz tiem izmitinātos risinājumus, piemēram, bezmaksas oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) pārlūku, kuru jau pašlaik izmanto vairāk kā 1000 valsts un pašvaldību iestāžu. Šādas veiktspējas nodrošināšanai Ventspilī tika ierīkots Baltijas valstīs ātrākais datu pārraides tīkls, izveidota jauna, savstarpēji dublējošā režīmā strādājoša aizsardzības sistēma no kiberuzbrukumiem un izstrādāta virkne inovatīvu risinājumu, kas nodrošina Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmas sadarbspēju ar www.latvija.lv izmitinātajiem e-pakalpojumiem, kā arī automātiski papildina pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo zināšanu bāzi un nodrošina detalizētus pārskatus par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru sniegtajiem pakalpojumiem.

Projekts tika realizēts 36 mēnešos un kopējais tam piešķirtais finansējuma apjoms ir EUR 1 500 000. Projektu līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds 1 275 000 EUR apmērā, tam tika piešķirta Latvijas valsts budžeta dotācija – 45 000 EUR un pašvaldības finansējums – 180 000 EUR.