Ventspils Digitālā centra atskats par paveikto 2021. gadā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra atskats par paveikto 2021. gadā

Aizvadīts 2021. gads, kas Ventspils Digitālajam centram līdz šim ir bijis intensīvākais un jauniem izaicinājumiem piepildītākais gads tā pastāvēšanas vēsturē. Neskatoties uz visiem ierobežojumiem un pārmaiņām, ko ieviesusi COVID – 19 pandēmija, Digitālais centrs ne uz mirkli nav pārtraucis savu darbību, gluži pretēji – 2021. gads visās iestādes pārstāvētajās jomās – IKT, pieaugušo izglītībā, skolēnu interešu izglītībā, publiskajos pakalpojumos, projektu izstrādē un ieviešanā – ir bijis līdz šim darbīgākais laiks. 

Pildot visas funkcijas, kas Digitālajam centram ir bijušas uzticētas līdz šim, un pilnībā izmantojot 500m2 ēkas Akmeņu ielā 3 kapacitāti, šogad Digitālā centra gādībā nonākušas arī 6000m2 plašās telpas Rūpniecības ielā 2, kuras Digitālajam centram ne tikai jāapsaimnieko, bet arī jānodrošina ar atbilstošu saturu, lai ēku pilntiesīgi varētu dēvēt par Zinātnes centru. Tāpat Digitālais centrs 2022. gadā sāks apsaimniekot arī 180m2 plašo ēku Akmeņu ielā 5, vēl vairāk paplašinot pieaugušo neformālās izglītības piedāvājumu. 

Neskatoties uz mainīgajiem apstākļiem saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, Digitālais centrs ir parūpējies par interešu izglītības nepārtrauktību, nodrošinot tehnoloģiju nodarbības gan klātienē, gan attālināti. Nodarbības skolēniem tiek piedāvātas nu jau septīto mācību gadu un, pateicoties Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējumam, ventspilniekiem tās ir pieejamas bez maksas. Iespēju apmeklēt kādu no 22 dažādu tēmu tehnoloģiju nodarbībām 2021./2022. gadā ir izvēlējušies vairāk kā 500 skolēnu. Nav aizmirsts arī par pašiem mazākajiem ventspilniekiem – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem šobrīd tiek piedāvātas Bee-Bot robotikas nodarbības 20 dažādās tēmās un 2. semestrī tiks piedāvātas arī iRobot Root robotikas nodarbības. Savukārt visu jūlija mēnesi norisinājās Digitālā centra Vasaras IT skoliņa “Ar tehnoloģijām pagalmā un pilsētā”, kas šogad notika ārpus telpām – svaigā gaisā Digitālā centra pagalmā un pilsētā. Kopumā Vasaras IT skoliņā piedalījās vairāk nekā 340 skolēni (1. - 6. klases skolēni).

Meklējot dažādus jaunus risinājumus un pielāgojot piedāvājumu, nav aizmirsts arī par Latvijas skolēniem, piedāvājot radošās tehnoloģiju darbnīcas gan attālināti, gan klātienē skolās, kas klasēm sniedz iespēju kopā radoši darboties, apgūstot jaunas programmas un prasmes, rezultātā iegūstot gan digitālu, gan taustāmu rezultātu. Šo iespēju 2021. gadā ir izmantojuši teju 2000 skolēnu no visas Latvijas. Digitālā centra pasniedzējiem novadot 140 tehnoloģiju darbnīcas, līderos izvirzījušās datoranimācijas, digitālās mākslas un 3D mākslas darbnīcas. Tāpat skolēniem tika piedāvāta iespēja izvēlēties kādu no 6 audiovizuālajām darbnīcām, kuras iespējams apmeklēt programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Jau sesto gadu tika organizēts starptautisks konkurss “Ventspils IT izaicinājums”, kurā skolēni no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pieņēma izaicinājumu parādīt savas prasmes un zināšanas radošā tehnoloģiju izmantošanā. Šogad konkurss tika veltīts tēmai “Pielaiko IT profesiju”, veicinot jauniešu interesi sasaistīt savu nākotnes profesijas izvēli ar IKT nozari. Šogad kopumā konkursā bija reģistrējušās 352 komandas – tie ir 1408 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, taču finālā iekļuva 64 komandas. 

2021. gads ir bijis vērtīgu pārmaiņu gads arī Digitālā centra pieaugušo neformālās izglītības jomā, lai gan tika krasi ierobežotas klātienes apmācības, situācija valstī pavēra plašas tiešsaistes kursu iespējas, ko Digitālais centrs pilnvērtīgi izmantoja, piedāvājot apmācības ne tikai ventspilniekiem, bet arī citiem interesentiem Latvijā un ārpus Latvijas robežām. 2021. gadā Ventspils Digitālā centra Pieaugušo izglītības centrā mācību kursos un semināros digitālās prasmes pilnveidojuši vairāk nekā 3000 pieaugušie un 80% no notikušajiem kursiem īstenoti tiešsaistē. Arī turpmāk Digitālais centrs izmantos jauniegūto pieredzi tiešsaistes kursu organizēšanā, kā arī paplašinās klātienes apmācību piedāvājumu. 

Arī 2021. gadā nav izpalikušas aktivitātes ģimenēm – norisinājušies pasākumi, svētki un konkursi, kuros bija iespēja iesaistīties ne tikai skolēniem, bet visai ģimenei. Šajā gadā Digitālais centrs bija sagatavojis nebijušu piedāvājumu ģimenēm un grupām – izzinošas un aizraujošas darbnīcas “Tehnotopia”, kā arī konkursu “Digitālais maratons”, kas četru mēnešu garumā aicināja Ventspils bērnus, skolēnus, jauniešus un viņu ģimenes locekļus gūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes un radošumu, kā arī praksē pielietot dažādas digitālās tehnoloģijas.

Tāpat vērienīgi tika atzīmēti arī “Digitālie svētki”, kas kopumā pulcēja 12 tūkstošus apmeklētājus, kurus ar daudzveidīgām aktivitātēm sagaidīja Digitālā centra, Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centra, Cēsu Kosmosa izziņas centra un Daugavpils inovāciju centra, kā arī citu iestāžu un uzņēmumu pārstāvji.

Gada izskaņā Digitālais centrs bija sagatavojis aizraujošu piedzīvojumu ikvienam Ventspils iedzīvotājam un viesim - iespēju lieliski pavadīt laiku un pārbaudīt savu atjautību, piedaloties noslēpumainā un aizraujošā piedzīvojumā – izlaušanās istabas spēlē “Ceļā uz VIZIUM”. 

Digitālais centrs ir turpinājis veicināt arī IKT infrastruktūras attīstību Ventspils un Latvijas mērogā. Izstrādāta virkne inovatīvu risinājumu, kas nodrošina Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmas sadarbspēju ar portālā www.latvija.lv izmitinātajiem e-pakalpojumiem. 

Sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi izbūvēta IKT infrastruktūra un izveidota vienota automatizēta iekštelpu mikroklimata kontroles sistēma visās Ventspils skolās un bērnudārzos. Sensori, kas spēj noteikt oglekļa dioksīda (CO2) koncentrācijas līmeni, iekštelpu gaisa temperatūru (T°C) un gaisa relatīvo mitrumu, tika uzstādīti 192 bērnudārzu rotaļu telpās, guļamtelpās un zālēs, kā arī skolās – 282 klasēs un zālēs.

Digitālā centra lietotāju Atbalsta dienests sniedzis savus pakalpojumus ne tikai visām pašvaldības iestādēm, bet arī bibliotekāriem visā Latvijā, visiem valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru speciālistiem, kā arī organizācijām, kuras izmanto e-adreses tīmekļa pārlūku parvaldiba.lv. 2021. gadā Atbalsta dienests ir atrisinājis vairāk nekā 5300 problēmu pieteikumus un izmaiņu pieprasījumus.

Tāpat pilsētā ticis paplašināts jau tā plašais bezmaksas Wi-Fi zonas pārklājums, kā arī pagarināts optiskā datu pārraides tīkla kabeļu dzīslu kopējais garums, kas nu jau pārsniedz 3950km, nodrošinot katrai skolai, pirmsskolas izglītības iestādei un pašvaldības ēkai datu pārraidi ar ātrumu, kas pārsniedz Eiropas Savienības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus 2025. gadam.

Digitālais centrs ir nodrošinājis iespēju saņemt savu digitālo Covid – 19 sertifikātu iedzīvotājiem, kuri paši to dažādu iemeslu dēļ nav varējuši izdarīt. Šo iespēju kopš 2021. gada jūlija ir izmantojušas 7500 personas.

Aktīvi norit darbs pie dažādu projektu īstenošanas, kā vienu no zināmākajiem izceļot Zinātnes centra VIZIUM satura izveidi – 81 interaktīvs un izglītojošs eksponāts septiņās galerijās, kas nodrošinās izglītojošu un jēgpilnu laika pavadīšanu, kas integrējas interešu izglītības programmu apguvē un arī vispārējās izglītības STEM priekšmetu apguvē, kā arī 22 izglītojošas mācību programmas, 6 tehniski radošās darbnīcas un 6 zinātnes šovi.

2021. gadā aktuālo projektu ietvaros tiek:

  • sadarbībā ar Ventspils Augstskolu veidots Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs, kur jauniešiem būs iespēja iepazīties ar dažādu jomu zinātniekiem, to izglītības un darba pieredzi, apgūt pētniecības programmas STEM un IT jomās;
  • veidots Digitālās transformācijas centrs, kas sniegs iespēju iedzīvotājiem apgūt profesionālas zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk konkurētu darba tirgū, kā arī nodrošinās digitālo tehnoloģiju iespēju izmantošanu pašizglītošanās nolūkos;
  • izstrādāts Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāns 2021.-2027.;
  • pārņemta labākā prakse un pieredze no citām Eiropas pilsētām tehnoloģiju un digitalizācijas jomās, kā arī veidota programma inovatīvas mūžizglītības ieviešanai,
  • kā arī noslēdzies projekts “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām”, kura ietvaros tika pilnveidota Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēma, kā arī būtiski uzlabota pašvaldības IKT infrastruktūra.