Ventspils Digitālā centra pārstāvji piedalīsies projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” partneru sanāksmē Somijā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pārstāvji piedalīsies projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” partneru sanāksmē Somijā

No 23. līdz 24. novembrim norisināsies URBACT III starpreģionu sadarbības programmas projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” partneru tikšanās Oulu, Somijā. Vizītes ietvaros plānots turpināt darbu pie Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna 2021.-2027. gadam izstrādes.

Tikšanās laikā Somijā projekta partneri katrs prezentēs sava projekta progresu, uzklausīs pārējos partnerus, lai sniegtu ieteikumus un vērtētu līdz šim paveikto, kā arī pārrunās kopīgos īstenojamos mērķus, lai veicinātu pilsētu digitālo attīstību.

Gatavojoties sanāksmei, Ventspils Digitālais centrs veica mērījumus, izmantojot Eiropas Savienībā izstrādātas metodikas pilsētu un reģionu digitālās jomas attīstības un dzīve kvalitātes noteikšanai. Balstoties uz iegūtajiem datiem būs iespējams gan objektīvi salīdzināt situāciju Ventspilī ar citām Eiropas Savienības pilsētām un reģioniem, gan arī identificēt vājās vietas un veikt pasākumus to novēršanai ar nolūku veidot Ventspili par Eiropas līmeņa pilsētu, kuras ilgtermiņa attīstību sekmē plaša viedo tehnoloģiju izmantošana.

Projekta mērķis ir paplašināt Ventspils pilsētas iesaisti Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar dažādām Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām, lai dalītos pieredzē un izvirzītu kopīgus mērķus jautājumos, kas skar pilsētu digitālo attīstību, izstrādātu risinājumus kopīgām problēmām.

Projekta galvenais partneris ir Mesīnas pašvaldības Biznesa inovācijas centrs (Itālija), projekta partneri ir Ventspils Digitālais centrs, Saint-Quentin pašvaldība (Francija), Trikalas pašvaldība (Grieķija), Portalegre pašvaldība (Portugāle), Roquetas de Mar pašvaldība (Spānija), Botosani pašvaldība (Rumānija) un Oulu pašvaldība (Somija).

Projekta kopējais apjoms EUR 747 365,12, no tā Digitālā centra budžets – EUR 71 637 (1. un 2. fāze), t.sk. 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - EUR 60 892, 5% Latvijas valsts budžeta finansējums – EUR 3 582 un 10% pašvaldības līdzfinansējums – EUR 7 163.