Ventspils Digitālā centra pārstāvji tikās ar Zinātnes centra “Vilvite” pārstāvjiem | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pārstāvji tikās ar Zinātnes centra “Vilvite” pārstāvjiem

Ventspils Digitālā centra pārstāvji no 30. novembra līdz 1. decembrim piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Zinātnes centrā “Vilvite” Bergenā, Norvēģijā, kuras laikā notika gan diskusijas, gan darbnīcas un praktiskas apmācības. Digitālajam centram ar Zinātnes centru “Vilvite” ir noslēgts partnerības līgums, kas paredz “Vilvite” dalību projekta “Inovācijas centra izveide Ventspilī” īstenošanā.

Vizītes laikā Digitālā centra pārstāvji tikās ar Zinātnes centra “Vilvite” vadību un speciālistiem, pārrunājot, ar ko ikdienā jāsaskaras, lai nodrošinātu Zinātnes centra darbību, kā arī tika atsevišķi izcelti saimnieciskie un mārketinga jautājumi. Īpašs uzsvars tika likts uz praktisko darbu izglītojošo mācību programmu izstrādē un to integrēšanu eksponātos, radošajās darbnīcās un zinātnes šovos.

Digitālais centrs sadarbojas ar Zinātnes centru “Vilvite” kopš 2020. gada 30. oktobra, un līdz šim ir notikušas regulāras tiešsaistes tikšanās, kurās “Vilvite” dalās savā pieredzē par mācību organizēšanu Zinātnes centrā, tostarp par mācību programmu un citu zinātnes centru aktivitāšu izstrādes metodoloģiju. Regulāri tiek organizētas tiešsaistes darbnīcas, kurās tiek ģenerētas idejas un izstrādāts plāns “VIZIUM” mācību programmām.  Sadarbības ar “Vilvite” rezultātā Digitālais centrs izstrādās 4 skolotāju apmācību programmas, 16 skolēnu mācību programmas, 6 zinātnes šovus un 6 radošās darbnīcas, kas tiks realizētas Zinātnes centrā VIZIUM.

Zinātnes centrs “Vilvite” pastāv jau gandrīz 15 gadus, un tam ir plaša pieredze skolu mācību programmu, nodarbību un dažādu izglītojoši izklaidējošu pasākumu izstrādē un organizēšanā, tostarp, radošās darbnīcas, zinātnes šovi, tematiskie festivāli, konkursi, sacensības, skolotāju apmācība. Arī Norvēģu partneriem sadarbība ir saistoša, jo “Vilvite” pamatā darbojas ar matemātikas un dabaszinātņu jomām, bet Ventspils Digitālā centra plašais ārpusskolas aktivitāšu klāsts vairāk tiek koncentrēts uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmju attīstību. “Vilvite” iepazīstas arī ar Ventspils Digitālā centra pieredzi tehnoloģiju izmantošanā dažādu priekšmetu apguvē. Tāpat partneri kopīgi plāno attīstīt robotikas, programmēšanas un tehnoloģiju nodarbības abos zinātnes centros.

Projekta kopējais apjoms ir EUR 2 011 676 ar programmas finansējumu 90% jeb EUR 1 810 508 (no tā 85% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums) un pašvaldības līdzfinansējumu 10% jeb EUR 201 168.