Ventspils Digitālais centrs aicina tiešsaistē apgūt vizuālu materiālu izveidi bezmaksas interneta vietnēs | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs aicina tiešsaistē apgūt vizuālu materiālu izveidi bezmaksas interneta vietnēs

Ventspils Digitālais centrs aicina apgūt tiešsaistes bezmaksas rīkus vizuālu materiālu un mācību uzdevumu izveidei, kas sniedz iespēju jebkuru ideju, informāciju vai mācību tematu pasniegt radošā, saistošā un izteiksmīgā veidā. Apmācību laikā dalībnieki varēs apgūt prasmes darbam ar digitālo zīmēšanas lietotni Sketchpad, tiešsaistes dizaina rīku Postermywall un programmu Video editor.

Apmācībās aicināti piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un ikviens cits interesents, kurš vēlas papildināt zināšanas daudzveidīgu vizuālo materiālu izveidē.

Apmācības notiks 10., 15. un 20. decembrī no plkst. 14:00 – 15:30. Apmācības notiks 6 akadēmiskās un patstāvīgais darbs 2 akadēmiskās stundas. Mācības notiks tiešsaistē Moodle un ZOOM platformās. Pieteikties iespējams līdz 9. decembrim šeit: www.adre.se/piesakiesvietnes.  

Mācību programma:

  • Darba uzdevums un metodoloģija.
    • Iepazīšanās ar tiešsaistes dizaina rīku Postermywall, digitālās zīmēšanas lietotni Sketchpad un programmas Video editor pielietojuma iespējām dažādu vizuālu materiālu  un mācību uzdevumu izveidei. (piemēri dažādiem informatīviem, vizuāliem, izzinošiem  materiāliem).
  • Tiešsaistes dizaina rīka Postermywall izmantošanas iespējas mācību procesa pilnveidošanā – gatavo veidņu izmantošana dizaina izveidē, pamata darba rīku pielietojuma iespējas.
  • Digitālās zīmēšanas lietotnes Sketchpad izmantošanas iespējas mācību procesa pilnveidošanā – mācību materiālu veidošana izglītojamo āra aktivitātēm dabas izzināšanā, lasītprasmes un rēķinātpratības uzdevumu izstrādē.
  • Programmas Video editor izmantošanas iespējas mācību procesa pilnveidošanā – video materiāla veidošana izglītojamiem vai viņu vecākiem.
  • Praktiskais darbs – mācību materiāla izstrāde darbam ar izglītojamiem vai informatīvi vizuāls materiāls izglītojamo vecākiem.
    • Mācību materiāla apraksta sagatavošana (pēc pasniedzējas dota piemēra), iekļaujot: mācību tēmu; sasniedzamos rezultātus; uzdevumu aprakstu; vērtējuma tabulu.
  • Patstāvīgi izveidotā mācību materiāla prezentācija un tā pielietošanas metodiskais pamatojums.

Nodarbības vadīs pasniedzēja Santa Līce. Maksa par kursu: 28 EUR. Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems Ventspils Digitālā centra sertifikātu.

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63607607.