Ventspils Digitālais centrs informē par izmaiņām darbībā sakarā ar valstī noteikto kārtību COVID -19 ierobežošanai | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs informē par izmaiņām darbībā sakarā ar valstī noteikto kārtību COVID -19 ierobežošanai

Pamatojoties uz valstī noteikto kārtību COVID – 19 infekcijas ierobežošanai, Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju nodarbības, kā arī radošās tehnoloģiju darbnīcas klasēm no visas Latvijas, sākot ar 11. oktobri norisināsies attālināti. Ar jaunu kārtību saskarsies arī publiskās zonas apmeklētāji.

Visu vecumposmu Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju nodarbības no 11. oktobra notiks attālināti. Jau iepriekšējā mācību gadā, darbojoties attālinātā režīmā vairākus mēnešus, Digitālā centra skolotāji guva labu pieredzi, izstrādājot metodiku un veiksmīgi organizējot nodarbības attālināti. Skolotāji saziņai ar skolēniem un vecākiem izmantos platformu Moodle, kurā būs atrodama visa nepieciešamā informācija par nodarbību saturu un veicamajiem uzdevumiem, kā arī papildus tiks nodrošināta iespēja sazināties skolvadības sistēmā E-klase.lv, e-pastā un nepieciešamības gadījumā telefoniski un ar īsziņu palīdzību. Digitālais centrs izmantos atļautās individuālās darbošanās iespējas, kā arī tiks veidotas tiešsaistes nodarbības, izmantojot videokonferenču rīkus ZOOM vai GOOGLE MEET. Pašiem mazākajiem nodarbības norises laiks tiks pielāgots laikam, kad vecākiem ir visērtāk bērnus atbalstīt un palīdzēt.

Izmaiņas skar arī Digitālā centra publiskās zonas darbību – turpmāk pieeja datoriem būs iespējama tikai ar derīgu COVID – 19 sertifikātu, taču, lai sniegtu iespēju ikvienam iedzīvotājam nodot skaitītāju rādījumus, apmaksāt rēķinus vai veikt akūti nepieciešamus darbus pie datora, divas reizes nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās, no plkst. 18:00 līdz plkst. 19:00 – apmeklētājiem bez COVID – 19 sertifikāta būs iespēja piekļūt pie datora ar laika limitu 10 minūtes. Šajā laika posmā datoru zonā varēs atrasties 1 apmeklētājs.

  • Publiskajā zonā vienlaicīgi var uzturēties 6 apmeklētāji:
    • 1 apmeklētājs klientu apkalpošanas zonā;
    • 5 apmeklētāji datoru zonā – tikai ar derīgu COVID – 19 sertifikātu.
  • Publiskajā zonā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 18:00 līdz plkst. 19:00:
    • 1 apmeklētājs klientu apkalpošanas zonā;
    • 1 apmeklētājs datoru zonā – bez COVID – 19 sertifikāta, ar laika ierobežojumu 10 minūtes.

Tāpat Digitālais centrs turpinās COVID-19 sertifikātu izsniegšanu, kā arī ikvienam ir iespēja nosūtīt nepieciešamos drukas failus uz e-pastu info.vdc@ventspils.lv un saņemt tos klientu apkalpošanas zonā.

Savukārt Ventspils Digitālā centra filiālē Pārventas bibliotēkā, Tārgales ielā 4, pie datoriem vienlaicīgi var atrasties 4 apmeklētāji ar derīgu COVID – 19 sertifikātu, kā arī ir iespēja nepieciešamos drukas failus nosūtīt uz e-pastu parventas.biblioteka@inbox.lv un saņemt izdrukas klientu apkalpošanas zonā. Arī Pārventas filiālē pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 18:00 līdz plkst. 19:00 pieeja datoram būs iespējama bez COVID-19 sertifikāta ar laika ierobežojumu 10 minūtes. Šajā laika posmā dators būs pieejams 1 apmeklētājam.

Pieaugušo apmācības tiks organizētas gan klātienē, uzrādot derīgu COVID – 19 sertifikātu, gan attālināti.

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu vdc@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63607607.