Ventspils Digitālais centrs piedalās projektā “Personalizēta izglītība pieaugušajiem” | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs piedalās projektā “Personalizēta izglītība pieaugušajiem”

Ventspils Digitālais centrs piedalās Nordplus mobilitātes projektā “Personalizēta izglītība pieaugušajiem” (Personalised Learning for Adults), lai iegūtu un dalītos ar pieredzi personalizētā pieaugušo izglītībā mazās un vidēja izmēra pilsētās.  Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm, ieviest jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai, veidot ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.

Ventspils Digitālais centrs ir viens no 5 partneriem Kurzemes reģionā (1 no Grobiņas, 3 no Kuldīgas, 1 no Ventspils), kas piedalās Nordplus mobilitātes projektā “Personalizēta izglītība pieaugušajiem”, kura koordinējošā organizācija ir Somijas tautas skola (Loimaa Evangelical Folk High school). Projekta ietvaros plānotas lekcijas un pieredzes apmaiņas vizītes starp 10 Latvijas un 2 Somijas pieaugušo izglītības iestāžu pārstāvjiem. Epidemioloģiskās situācijas dēļ plānotās apmaiņas vizītes šobrīd nav iespējamas, tāpēc komunikācija notiek izmantojot tiešsaistes rīkus – e-pastus un ZOOM sapulces. Tikšanās reizēs projekta partneri dalās pieredzē, kā tiek ņemtas vērā mācību dalībnieku intereses, prasmes, viņu fiziskās, emocionālās un akadēmiskās vajadzības, plānojot pieaugušo apmācību kursus.

Programmas “Personalised Learning for Adults” plānotais realizācijas laiks ir no 2020. gada augustam līdz 2021. jūnijam, bet pandēmijas dēļ tas tiks pagarināts par gadu– līdz 2022. gada sākumam.