Ventspils pārstāvji piedalījās projekta Inteliģento pilsētu izaicinājums otrajā City LAB pasākumā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils pārstāvji piedalījās projekta Inteliģento pilsētu izaicinājums otrajā City LAB pasākumā

No 16. līdz 19. februārim tiešsaistē norisinājās projekta Inteliģento pilsētu izaicinājums (ICC) jeb Intelligent Cities Challenge otrais City Lab pasākums, kurā piedalījās arī Ventspils Digitālā centra un Ventspils pilsētas domes pārstāvji, lai prezentētu Ventspils pilsētu un uzklausītu pārējo projektā iesaistīto pilsētu pieredzi dažādu mūsdienu risinājumu un tehnoloģiju ieviešanā.

Pasākuma ietvaros notika iedvesmojošas sarunas par pilsētu lomu, videi nekaitīgas un digitālas Eiropas veidošanā. Pilsētu pārstāvji diskusijās izcēla pilsētu stratēģijas, lai pēc iespējas ātrāk atgūtos pēc pandēmijas COVID-19, kā arī dalījās ar līdz šim paveiktajiem darbiem. Tāpat pilsētas tika sadalītas mazākās grupās, lai dalītos pieredzē, piedalītos diskusijās un darba sesijās ar tematiskajiem ekspertiem.

Ventspils pilsētu prezentēja Ventspils pilsētas domes Izpilddirektora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā Egons Spalāns paskaidrojot, ka Ventspils pilsēta projekta ietvaros izvēlējusies tēmu Kvalifikācijas celšana un pārkvalificēšanās un izvirzījusi mērķi - atraisīt Ventspils digitālās ekonomikas potenciālu, izmantojot talantu stratēģiju. Minētā stratēģija ietver jaunu digitāli ekonomisko pamatprasmju nodrošināšanu pieaugušajiem un bērniem, nepieciešamās infastruktūras nodrošināšanu mācību iestādēm un pedagogu prasmju pilnveidošanu.

Lai šo mērķi sasniegtu:

  • Ventspilī  tiek būvēts Zinātnes centrs VIZIUM,
  • kas raisīs interesi par dažādām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomām visu vecumu un paaudžu iedzīvotājos.
  • Tiks turpināts darbs pie IKT infrastruktūras attīstības:
  • plānots nodrošināt 10G tīkla pieslēgumu katrai izglītības iestādei, WiFi katrā klasē, kā arī risinājumus tālmācībai.
  • Digitālo prasmju sasaiste ar izglītību:
  • pilnveidojot pedagogu un skolēnu digitālās prasmes un to pielietošanu mācību procesā.

Dalība projektā dos iespēju Ventspils pilsētai pārņemt labāko praksi un pieredzi no citām Eiropas pilsētām tehnoloģiju un digitalizācijas jomās, kā arī izveidot programmu inovatīvas mūžizglītības ieviešanai, kas katram Ventspils iedzīvotājam un uzņēmējam dos iespēju celt savu kvalifikāciju ar uzsvaru uz dzīvē un darbā nepieciešamajām prasmēm.

Vairāk par iniciatīvu lasiet šeit: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/.