Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi papildina digitālās prasmes | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi papildina digitālās prasmes

Ventspils vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu izglītības iestāžu pedagogi regulāri papildina savas digitālās prasmes, lai nodrošinātu skolēniem daudzveidīgu un aizraujošo mācību procesu. Arī šobrīd pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu, kas organizē pirmsskolas programmu, pedagogi aktīvi izmanto iespēju piedalīties Ventspils Digitālā centra organizētajās apmācībās “PowerPoint izmantošana mācību satura veidošanai” un “Rīks classtools.net attālinātajam mācību procesam”.

Aprīļa sākumā tika organizētas apmācības “PowerPoint izmantošana mācību satura veidošanai”, kuru laikā pedagogi iepazinās ar prezentāciju veidošanas rīku MS PowerPoint, apguva prasmi veidot interaktīvu mācību saturu, kā arī patstāvīgi veidoja digitālu materiālu konkrētas mācību tēmas apguvei.

Savukārt, lai pedagogi, strādājot attālināti, izmantotu bezmaksas interaktīvos rīkus, norisināsies apmācības “Rīks classtools.net attālinātajam mācību procesam”. Rīks classtools.net piedāvā plašas iespējas mācību procesa dažādošanai: mācību spēļu veidošana, QR kodu ģenerators, izlozes rats un testu izveide, virtuāla izstāžu galerija, taimeris un skaņu efekti u.c..

Mācības notiek attālināti, izmantojot Ventspils Digitālā centra Moodle platformu. Vienlaikus mācību procesam, tiek apgūtas iemaņas strādājot tiešsaistē. Pasniedzēji saņem praktiskus padomus par to, kā izmantot šos rīkus mācību procesā pirmsskolas vecuma bērniem, kā prezentāciju papildināt ar kustīgiem elementiem, kā izveidot interaktīvu grāmatu par notikumiem bērnudārzā. Iegūto zināšanu apliecināšanai, pedagogiem jāiesniedz patstāvīgi izveidots darbs. Pateicoties Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālam atbalstam, mācības dalībniekiem ir bez maksas.