Ventspils Zinātnes centra nosaukums - VIZIUM | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Zinātnes centra nosaukums - VIZIUM

Ceturtdien, 21. janvārī, Ventspils pilsētas dome nolēma piešķirt Ventspils Zinātnes un inovāciju centram Rūpniecības ielā 2, Ventspilī nosaukumu “Zinātnes centrs “VIZIUM””.

Lai noskaidrotu topošā Ventspils Zinātnes un inovāciju centra nosaukumu kopš 2017. gada veikts aktīvs darbs – veiktas vairākas iedzīvotāju aptaujas, veikta Eiropas un pasaules bērnu Zinātnes un inovāciju centru nosaukumu analīze, iesaistīti dažādu kvalifikāciju vietējie un ārvalstu speciālisti, kā arī organizēts skolēnu ideju konkurss.

Apkopojot informāciju un iesniedzot Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijā Ventspils Zinātnes un inovāciju centra nosaukuma variantus 2020. gada aprīlī, jūnijā un augustā, Ventspils Digitālais centrs iesniedza arī variantu “VIZIUM”: Ventspils – “V”, Inovāciju – “I”, Zinātnes – “ZI” un centrs (centrum) – “um”, un tas simbolizē – vīziju, misiju, vērtību, komunikāciju, mērķtiecību, efektivitāti un identitāti. Šo ideju Ventspils Digitālajam centram iesniedza ventspilnieks Aleksandrs Bobrovs.  

Nosaukumu atzinīgi novērtēja arī Ventspils iedzīvotāji. Veicot iedzīvotāju aptauju portālā www.ventspils.lv, sociālā tīkla Facebook Ventspils profilā (Facebook.com/ventspilslv), kā arī aicinot iedzīvotājus savu viedokli izteikt, zvanot uz Iedzīvotāju informācijas centru, atbildot uz jautājumu “Vai, Jūsuprāt, Ventspils Zinātnes centra nosaukums varētu būt “VIZIUM”?”, “Jā” atbildēja – 60,6%, bet “Nē” – 39,4%. Savukārt veicot Ventspils skolēnu aptauju tika noskaidrots, ka 77% skolēnu atzīst nosaukumu “VIZIUM” par piemērotu jaunajam Zinātnes centram.

Ar Ventspils Zinātnes un inovāciju centra izveidi paredzēts izveidot jaunu infrastruktūru, kas sekmēs dabas mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un ilgtspēju, attīstot dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju jomas izglītību un veicinās tehnoloģiju jomas uzņēmējdarbību. Zinātnes centrā tiks izveidotas 88 tematiskas ekspozīcijas un mācību klases, kas ļaus interaktīvā veidā, izmantojot modernas mācību metodes, īstenot pasākumus dažādu dabaszinātņu jomu saistošai apguvei un izglītības attīstībai, savukārt inovāciju centrā plānotas uzņēmējdarbības attīstības telpas, prioritāri piedāvājot biroja telpu nomu tehnoloģiju jomas uzņēmumiem, kā arī cita veida pasākumiem uzņēmējdarbības sekmēšanai.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra infrastruktūras attīstībai, aprīkošanai un pakalpojumu nodrošināšanai Ventspils pilsētas pašvaldība piesaistījusi vairākus finanšu avotus:

  • zinātnes centra infrastruktūras attīstībai tiek realizēts ERAF specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. programmas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekts “Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī”,
  • inovāciju centra infrastruktūras attīstībai tiek realizēts SAM 5.6.2. programmas “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekts “Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī”,
  • lai nodrošinātu ekspozīcijas izveidi un atbilstošu mācību programmu izstrādei tiek realizēts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas projekts “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” un Eiropas Komisijas iniciatīvas projekts “Nākamās paaudzes mikropilsētas”.

Kopējās Ventspils Zinātnes un inovāciju centra izmaksas ir 26,4 milj. eiro, t.sk. piesaistītais Eiropas Savienības un cits ārvalstu finansējums – 17,8 milj. eiro, Latvijas valsts budžeta finansējums – 0,8 milj. eiro, Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums – 7,7 milj. eiro.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra būvniecība tika uzsākta 2019. gada 11. oktobrī, bet centra atklāšana tiek plānota 2022. gada pavasarī.