Ventspils Zinātnes un inovāciju centram tiks izstrādāta Mārketinga stratēģija | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Zinātnes un inovāciju centram tiks izstrādāta Mārketinga stratēģija

Ar mērķi popularizēt jauno Ventspils Zinātnes un inovāciju centru, Ventspils Digitālā centra speciālisti pabeiguši darbu pie mārketinga stratēģijas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas un izsludinājuši iepirkumu, aicinot mārketinga aģentūras iesniegt savus piedāvājumus mārketinga stratēģijas īstenošanai.

Mārketinga stratēģijas ietvaros plānots izstrādāt  Zinātnes centra mārketinga koncepciju, zīmola dizaina grāmatu, komunikācijas plānu, kā arī sociālo tīklu stratēģiju. Stratēģija tiks izstrādāta Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada programmas “Pētniecība un izglītība” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros un tā palīdzēs radīt izpratni par Zinātnes un inovāciju centra lomu un vērtību ventspilniekiem un Ventspils viesiem, kā arī par dabaszinātņu un STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) jomu kā nākotnes attīstības virzienu.

Pēc tam, kad iepirkums būs noslēdzies, tiks vērtēti iesniegtie piedāvājumi, lai tālāk veidotu sadarbību ar mārketinga speciālistiem par stratēģijas izstrādi.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra būvniecība tika uzsākta 2019. gada 11. oktobrī, bet centra atklāšana šobrīd tiek plānota 2022. gada pavasarī.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. finansētā projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī”  kopējais apjoms ir EUR 2 011 676 ar programmas finansējumu 90% jeb EUR 1 810 508 (no tā 85% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums) un pašvaldības līdzfinansējumu 10% jeb EUR 201 168.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.