Izstrādāta Rīcības programma datorprasmju apguvei Ventspils izglītības iestāžu audzēkņiem 2022. - 2024. gadam | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Izstrādāta Rīcības programma datorprasmju apguvei Ventspils izglītības iestāžu audzēkņiem 2022. - 2024. gadam

Ceturtdien, 10. martā, Ventspils valstpilsētas pašvaldības dome nolēma apstiprināt Rīcības programmu datorprasmju apguvei Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem 2022. – 2024. gadam, ko izstrādājušas pašvaldības iestādes Ventspils Digitālais centrs un Ventspils Izglītības pārvalde.

Ventspils pilsētas attīstības programmā 2021. – 2027. gadam noteiktais rīcības virziens “Mūsdienīga un pietiekama pirmsskolas, vispārējā un interešu izglītība” ietver noteiktus uzdevumus:

  • nodrošināt augsti kvalificētu pedagoģisko un atbalsta personālu vispārējās izglītības iestādēs;
  • attīstīt mūsdienīgi aprīkotu, augstu izglītības kvalitāti nodrošinošu interešu izglītības programmu piedāvājumu;
  • attīstīt mūsdienīgi aprīkotu, augstu izglītības kvalitāti nodrošinošu interešu izglītību zinātnes un inovāciju jomās.

Lai panāktu noteiktā virziena izpildi, pašvaldības iestādes Ventspils Digitālais centrs un Ventspils Izglītības pārvalde ir izstrādājušas Rīcības programmu datorprasmju apguvei Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem 2022. – 2024. gadam.

Rīcības programmas mērķi ir:

  • sniegt iespēju skolēniem apgūt zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmi, kas ir nepieciešama jēgpilnai tehnoloģiju izmantošanai;
  • sekmēt skolēnu interesi par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un veicināt skolēnu vēlmi pēc mācībām skolā izvēlēties studēt tehnoloģiju jomu;
  • nodrošināt iespēju izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācību procesā visiem skolēniem (īpaši tiem, kuriem mājās tās nav pieejamas).