Rudenī durvis vērs Digitālās transformācijas centrs | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Rudenī durvis vērs Digitālās transformācijas centrs

2022. gada rudenī, līdz ar jaunā mācību gada sākumu, plānots atklāt Digitālās transformācijas centru Ventspilī, Akmeņu ielā 5, kas būs pirmais šāda veida centrs Latvijā un sniegs iespēju iedzīvotājiem apgūt profesionālas zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk konkurētu darba tirgū, kā arī nodrošinās digitālo tehnoloģiju iespēju izmantošanu pašizglītošanās nolūkos.

Digitālais transformācijas centrs iedzīvotājiem piedāvās daudzveidīgus izglītojošus pasākumus un mācību kursus digitālo prasmju pilnveidei, kas uzlabos ikdienas darbu strādājot ar tehnoloģijām. Tiks realizētas neformālās izglītības programmas pieaugušajiem un pedagogu profesionālās pilnveides programmas, kas saistītas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT). Mācības pieaugušajiem būs piemērotas dažādiem vecuma posmiem  un interešu grupām, kā arī sadalījumā pēc priekšzināšanu līmeņiem - bez priekšzināšanām tehnoloģiju jomā, lietpratējiem un ekspertiem. Mācību saturā tiks iekļautas programmas, par kurām iedzīvotāji izrādījuši interese mācību kursu aptaujā, kā piemēram, MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Adobe – Photoshop, Illustrator, dažādi IKT rīki vizuālu un video materiālu veidošanai, programmēšanas elementi, tāpat arī hobijkursi interešu izglītībai.

Projekta “Digitālās transformācijas centra izveide Ventspilī” ietvaros tiek veikta ēkas Akmeņu ielā 5, Ventspilī pārbūve par Digitālās transformācijas centru, teritorijas labiekārtojuma izbūve, kā arī mēbeļu un aprīkojuma iegāde Digitālās transformācijas centra darbības nodrošināšanai.

Projekta mērķis ir pašvaldības pakalpojumu infrastruktūras attīstība, izveidojot digitālo prasmju un viedo tehnoloģiju centru. Centrā tiks izveidotas modernas mācību telpas, kas paplašinās Ventspils Digitālā centra pakalpojumu klāstu mūžizglītības jomā, piedāvājot papildu kursus un nodarbības digitālo prasmju attīstībai, tādējādi veicinot iedzīvotāju digitālo tehnoloģiju pārliecinātu, kritisku un atbildīgu izmantošanu un darbošanos ar šīm tehnoloģijām mācību un darba vajadzībām, kā arī iesaisti sabiedrības dzīvē.

Līdz šim brīdim ir pabeigti esošās ēkas sienu atjaunošana, piebūves izbūve un dzelzsbetona joslas betonēšana. Samontētas pārseguma sijas, jumta nesošās konstrukcijas un daļēji uzmontēts jumta segums.  Sagatavota grīdas pamatne, kā arī ieklāts putu polistirols un iebetonēta grīda. Tāpat  ir uzmontēta ventilācijas iekārta un samontēti vājstrāvās kabeļi un elektrības kabeļi. Iekštelpās ir pabeigta dēļu griestu un palodžu montāža, tiek veikta mūrēto sienu apdare. Tuvākajā laikā tiks uzlikts grīdas segums un durvis.

Digitālās transformācijas centrs pavērs plašākas iespējas klātienes apmācībām Ventspils iedzīvotājiem un viesiem, tāpat tiks piedāvāta arī telpu noma semināriem un citiem pasākumiem.