Ukraiņu skolēni apmeklēs Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju nodarbības | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ukraiņu skolēni apmeklēs Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju nodarbības

Martā savas skolas gaitas Ventspils skolās uzsākuši patvēruma meklētāju bērni no Ukrainas. Lai nodrošinātu plašākas iespējas integrēties, kā arī apgūt jaunas zināšanas un interesanti pavadīt brīvo laiku, Ventspils Digitālais centrs piedāvā skolēniem no Ukrainas apmeklēt tehnoloģiju nodarbības, kas, tāpat kā Ventspils skolēniem, būs bezmaksas.

Līdz mācību gada beigām ukraiņu skolēniem, kuri mācās Ventspils vispārizglītojošās skolās, būs iespēja 1 reizi nedēļā apmeklēt kombinētas tehnoloģiju nodarbības. Skolēni apgūs programmēšanas pamatus, piemēram,  jaunākiem bērniem būs iespēja darboties ar Digitālā centra robotiņiem, bet vecākie skolēni varēs apgūt dažādas programmēšanas valodas. Tāpat ukraiņu skolēni varēs radoši izpausties datorgrafikas un digitālās mākslas nodarbībās, apgūstot dažādas grafiskā dizaina programmas un tiešsaistes rīkus, kā arī veidojot dažādus digitālās mākslas darbus, piemērām, 3D modeļus, animācijas, fotoattēlus, video, aplikācijas un citus. Savukārt reklāmdrukas nodarbībās skolēnu dizaina idejas tiks īstenotas, uzdrukājot tās uz uzlīmēm, krūzītēm u.c. priekšmetiem.

Atsaucoties uz skolās veikto aptauju, nodarbības skolēniem tiks organizētas divu vecumposmu grupām - 2. - 6. klašu skolēniem un 7.- 12. klašu skolēniem. Nodarbības norisināsies klātienē Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3. Pirmā nodarbība paredzēta 22. aprīlī.

Tehnoloģiju nodarbībās piedalīsies ukraiņu bērni, kuru vecāki izteikuši tādu vēlmi un bērnus reģistrējuši nodarbībām. Grupās vēl ir brīvas vietas, tādēļ Digitālais centrs aicina ikvienu ukraiņu skolēnu, kurš apmeklē Ventspils vispārizglītojošo skolu, pieteikties nodarbībām un izmantot iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku!