Ventspilī viesojās zinātnes centra “Vilvite” pārstāvji | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī viesojās zinātnes centra “Vilvite” pārstāvji

Otrdien, 13. septembrī, un trešdien, 14. septembrī, zinātnes centrā VIZIUM pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Norvēģijas zinātnes un eksperimentu centra “Vilvite” pārstāvji no Bergenas (Norvēģija), lai iepazītos ar zinātnes centra ekspozīciju un eksponātu izglītojošo pusi, kā arī piedalītos dažādās darbnīcās.

Vizītes laikā tika pārrunātas VIZIUM sniegtās iespējas skolām, ģimenēm un sabiedrībai kopumā, kā arī apspriestas idejas, kā pilnveidot izglītojošās mācību programmas un zinātnes šovus. Norvēģijas zinātnes centra pārstāvji tika iepazīstināti gan ar ekspozīciju, gan ar zinātnes centra ēku kopumā, kā arī piedalījās izglītojošās darbnīcās.

“Vilvites” pārstāvji novērtēja VIZIUM telpu plašumu, īpaši izceļot foajē un terasi, kas sniedz papildus iespējas dažādu pasākumu un aktivitāšu rīkošanai. Norvēģijas kolēģi pozitīvi vērtēja eksponātu sniegtās iespējas, kā savus favorītus izceļot Veselīgā dzīvesveida galeriju un Simulatoru zonu, kas veicina aktīvu kustību un darbošanos, tādējādi sniedzot iespēju bērniem ekskursijas laikā ne tikai gūt vērtīgas zināšanas, bet arī izkustēties.

Pieredzes apmaiņā piedalījās arī Ventspils Digitālā centra pedagogi, kas Norvēģijas kolēģus iepazīstināja ar robotiem un aplikācijām, kuras tiek izmantotas interešu izglītības mācību nolūkiem. “Vilvites” pārstāvjiem bija iespēja novērtēt eksperimentus un iepazīties ar zinātnes šovu un darbnīcu saturu un tēmām.

“Vilvite” centrs darbojas STEM jomā vairāk nekā 15 gadus, savukārt Ventspils Digitālajam centram ir plaša pieredze IKT jomā. Viena no aktivitātēm “Vilvite” pārstāvjiem bija praktiskas nodarbības, kas saistītas ar programmēšanu, tādējādi uzzinot vairāk par apmācību iespējām IKT jomā. Tāpat “Vilvite” pārstāvji augstu novērtēja Digitālā centra piedāvāto interešu izglītības saturu, kas norit visu mācību gadu.

Digitālajam centram ar zinātnes centru “Vilvite” ir noslēgts partnerības līgums, kas paredz “Vilvite” dalību projekta “Inovācijas centra izveide Ventspilī” īstenošanā.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī”, identifikācijas numurs: NFI/IC/VIAA/2020/1, līguma ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu numurs: 9.-20.2.2.1/2 ietvaros.