Ventspils Digitālā centra pārstāvji piedalījās EEZ/NO Sadarbības komitejas sanāksmē | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pārstāvji piedalījās EEZ/NO Sadarbības komitejas sanāksmē

Pirmdien, 20. jūnijā, jaunatklātā zinātnes centra VIZIUM telpās notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” sadarbības komitejas sanāksme par Zinātnes un inovāciju centru izveidi Latvijā.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA), Finanšu ministrijas, Norvēģijas Augstākās izglītības un prasmju direktorāta, Norvēģijas vēstniecības Latvijā, Finanšu instrumenta biroja (FIB), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī no Ventspils, Liepājas, Cēsu un Daugavpils pašvaldībām.

Ar šī finanšu instrumenta atbalstu Latvijā norit četru Zinātnes un inovāciju centru izveide – Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs. Katrs centrs ir veltīts savai tematiskās specializācijas jomai:

  • Ventspilī – dabaszinātņu un STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) jomai;
  • Cēsīs– kosmosa jomai;
  • Daugavpilī – uzņēmējdarbības un karjeras attīstības jomai;
  • Liepājā – vides zinātņu jomai.

Sadarbības komitejas sanāksmes ietvaros dalībnieki informēja par Zinātnes centru projektu progresu, par līdz šim paveikto un nākamā projekta realizācijas gada ietvaros veicamajiem darbiem. Ventspils Digitālais centrs projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros izstrādās 20 dažādas mācību programmas STEM jomas apguvei, no tām 16 programmas būs veltītas bērniem, jauniešiem un pedagogiem, tās pielāgojot 4 vecuma grupām – pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai un studentiem, kā arī pedagogiem. Visas šīs programmas būs sasaistītas ar projekta ietvaros iegādāto mobilo demonstrēšanas aprīkojumu – kopā 52 eksponātiem, lai mācību programmas ietvaros veiktu interaktīvas un praktiskas aktivitātes. Papildus tam tiks izveidotas 12 interaktīvas izglītojošas aktivitātes – tehniski radošās darbnīcas un zinātnes šovi ģimenēm ar bērniem un citiem apmeklētājiem.

Kopā ar projekta partneri Ventspils Augstskolu vasarā darbu sāks Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs, kas piedāvās ne tikai tikties ar zinātniekiem, bet arī uzzināt, cik zinātne var būt aizraujoša, gūstot jaunas zināšanas STEM un IT jomās.

Projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” realizētājs ir Ventspils Digitālais centrs, projekta donorvalsts partneris – Bergenas zinātnes centrs “VilVite”, projekta partneris – Ventspils Augstskola.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.