Ventspils Digitālā centra pārstāvji piedalījās ikgadējā starptautiskā konferencē “ECSITE 2022” | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pārstāvji piedalījās ikgadējā starptautiskā konferencē “ECSITE 2022”

No 2. līdz 4. jūnijam Helbronā, Vācijā, norisinājās “ECSITE (Eiropas zinātnes centru un muzeju tīkla) 2022” ikgadējā starptautiskā konference, kurā piedalījās arī Ventspils Digitālā centra pārstāvji, lai uzzinātu plašāk par aktualitātēm un citu pasaules zinātnes centru īstenotajām aktivitātēm.

Kopumā konferencē piedalījās vairāk nekā 950 zinātnes centru un zinātnes muzeju dalībnieku no 50 valstīm. Pasākuma mērķis ir iedvesmot zinātnes un tehnoloģiju jomā, sniegt iespēju profesionāli pilnveidoties, iesaistīties diskusijās par dažādām zinātnes centriem aktuālām tēmām un veicināt sadarbību tīklošanās pasākumos.

Šogad pasākumu organizēja zinātnes centrs “Experimenta” un konference norisinājās speciāli izveidotā telšu pilsētiņā, kas radīja īpašu atmosfēru. Konferences atklāšanas pasākuma ceremonijā īpaši tika uzņemta Ukrainas delegācija, kas ne tikai pastāstīja par zaudējumiem, sakarā ar kara darbību Ukrainā, bet uzsvēra nemitīgo cīņu un darbības turpināšanu saistībā ar bērnu un jauniešu izglītošanu ar zinātni saistītiem tematiem.

Visas trīs konferences dienas norisinājās 80 dažādas sesijas, paneļdiskusijas un nodarbības par dažādām tēmām, kuras vadīja vairāk nekā 330 augsta līmeņa nozares profesionāļi – zinātnes centru un muzeju darbinieki. Konferences programmā galvenokārt uzsvars tika likts uz tādām tēmām, kā bioloģiskā daudzveidība un klimata krīze, 21. gadsimta prasmes, t.sk. vienlīdzība, daudzveidība un iekļaušana, kā arī iedzīvotāju iesaistīšana zinātnē, dezinformācija u.c.

Ventspils Digitālā centra speciālisti konferencē piedalījās projekta "Inovācijas centra izveidošana Ventspilī" ietvaros, ar mērķi gūt pieredzi no citiem pasaules zinātnes centru pārstāvjiem. Turklāt, Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs kopš 2020. gada decembra ir Ziemeļvalstu zinātnes centru asociācijas (NSCA) un ECSITE biedrs.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.