Ventspils Digitālā centra pārstāvji piedalījās Inteliģento pilsētu izaicinājuma diskusijās | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pārstāvji piedalījās Inteliģento pilsētu izaicinājuma diskusijās

Ceturtdien, 24. februārī, norisinājās projekta Inteliģento pilsētu izaicinājums (Intelligent Cities Challenge) pilsētu tiešsaistes tīklošanās jeb networking pasākums, kurā piedalījās arī Ventspils pilsētas pārstāvji, apmainoties ar pieredzi un diskutējot par tēmām, kas ir nozīmīgas pilsētas attīstībai.

Tiešsaistes pasākuma mērķis bija  pieredzes apmaiņa starp pilsētām, kurām ir kopīgas intereses, tāpēc tā ietvaros tika rīkotas virtuālas apaļā galda diskusijas par sekojošām tēmām:

•    Kā veicināt prasmes, uzņēmējdarbību un inovācijas;

•    Veiktspējas uzraudzība atkritumu, resursu pārvaldības un aprites jomā;

•    Atvērtie dati un ar to saistītās problēmas;

•    Kā izstrādāt galvenos darbības rādītājus risinājumu progresa novērtēšanai.

Diskusijas par minētajām tēmām norisinājās vienlaicīgi un pilsētu pārstāvjiem bija iespēja pievienoties tai diskusijai, kura tiem šķita visinteresantākā. Katrā diskusijā piedalījās no 12 līdz 15 dalībnieku. Diskusiju par tēmu “Kā veicināt prasmes, uzņēmējdarbību un inovācijas” vadīja Ventspils pilsētas pārstāvji Egons Spalāns un Elīza Cimdiņa sadarbībā ar Derijas Londonderijas pārstāvi Margaretu Kvinu (Margaret Quinn), daloties ar savu pilsētu pieredzi par izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošanu un inovāciju veicināšanu, kā arī aicinot pārējo pilsētu pārstāvjus padalīties ar savu  pieredzi šajā jomā. Tāpat Ventspils pārstāvji pastāstīja par to, kā Digitālā centra izveide un pieaugušo apmācību programmu īstenošana ir uzlabojusi vietējās sabiedrības spējas un prasmes tehnoloģiju un digitālo rīku pielietošanā.

Ventspils pilsēta ir viena no 126 Eiropas pilsētām, kas piedalās Intelligent Cities Challenge jeb Inteliģento pilsētu izaicinājums (ICC), kas ir Eiropas Komisijas iniciatīva ar mērķi panākt inteliģentu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu pilsētu izaugsmi, izmantojot progresīvas tehnoloģijas.

Iniciatīva sniedz iespēju Ventspils pilsētai pārņemt labāko praksi un pieredzi no citām Eiropas pilsētām tehnoloģiju un digitalizācijas jomās.

Vairāk par iniciatīvu lasiet šeit: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/.