Ventspils Digitālā centra pārstāvji piedalījās projekta “Pilsētu Digitālās inovācijas” noslēguma sanāksmē | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pārstāvji piedalījās projekta “Pilsētu Digitālās inovācijas” noslēguma sanāksmē

No 6. līdz 8. jūlijam Ventspils Digitālā centra un Ventspils pilsētas domes pārstāvji piedalījās URBACT III starpreģionu sadarbības programmas projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” partneru noslēguma sanāksmē Mesīnā, Itālijā.

Noslēguma sanāksmes ietvaros katrai projektā iesaistītajai pilsētai tika sniegta iespēja prezentēt  projekta ietvaros izstrādāto Integrēto aktivitāšu plānu, kas paredz pilsētas digitālo attīstības stratēģiju, norādot sfēras un tēmas, kuras katra pilsēta plāno attīstīt. Tāpat tika vērtēta URBACT III starpreģionu sadarbības programmas ietvaros iegūtā sadarbība starp pilsētām un pārrunātas galvenās gūtās atziņas.

Projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” ietvaros tika paplašināta Ventspils pilsētas iesaiste Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar dažādām Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām. Projekta partneri dalījās pieredzē un izvirzīja kopīgus mērķus jautājumos, kas skar pilsētu digitālo attīstību, kā arī izstrādāja risinājumus kopīgām problēmām. Visi partneri projekta īstenošanas laikā izstrādāja integrētu aktivitāšu plānu.

Atbilstoši URBACT programmas nosacījumiem projekts tika īstenots 2 fāzēs:

  1. Fāze Nr.1., 6 mēnešu fāze, kuras ietvaros tika noteikta galīgā partnerība un izstrādāts pilnīgs projekta priekšlikums 2.fāzes pieteikuma formai (02.09.2019. – 02.03.2020.);
  2. Fāze Nr.2., 27 mēnešu fāze, kuras laikā tika īstenotas projekta ietvaros paredzētās aktivitātes (07.05.2020. – 07.08.2022.).

Projekta ietvaros izstrādātais Integrētais aktivitāšu plāns būs iekļauts Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna izstrādē 2021.-2027. gadam, kas būs vērsta uz virsmērķa īstenošanu – veidot Ventspili par Eiropas līmeņa pilsētu, kuras ilgtermiņa attīstību sekmē plaša viedo tehnoloģiju izmantošana.

Projekta galvenais partneris ir Mesīnas pašvaldības Biznesa inovācijas centrs (Itālija), projekta partneri ir Ventspils Digitālais centrs, Saint-Quentin pašvaldība (Francija), Trikalas pašvaldība (Grieķija), Portalegre pašvaldība (Portugāle), Roquetas de Mar pašvaldība (Spānija), Botosani pašvaldība (Rumānija) un Oulu pašvaldība (Somija).

Projekta kopējais apjoms EUR 747 365,12, no tā Digitālā centra budžets – EUR 71 637 (1. un 2. fāze), t.sk. 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - EUR 60 892, 5% Latvijas valsts budžeta finansējums – EUR 3 582 un 10% pašvaldības līdzfinansējums – EUR 7 163.