Ventspils Digitālā centra pasniedzēji piedalījās pieredzes apmaiņā Norvēģijas zinātnes centrā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pasniedzēji piedalījās pieredzes apmaiņā Norvēģijas zinātnes centrā

No 26. aprīlim līdz 3. maijam Ventspils Digitālā centra pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģijas zinātnes un eksperimentu centru “Vilvite” Bergenā, kas ir zinātnes centra "VIZIUM" partneris projekta "Inovācijas centra izveidošana Ventspilī " ietvaros, lai mācītos un izzinātu, kā norisinās darbs pie mācību programmu un ģimenes aktivitāšu veidošanas, organizēšanas un realizēšanas.

Vizītes laikā Ventspils Digitālā centra pasniedzējiem bija iespēja iepazīties ar zinātnes centra “Vilvite” mācību programmu un radošo darbnīcu piedāvājumu, kā arī darboties kopā ar skolēniem vairākās nodarbībās, izzinot ekosistēmas, hidroenerģiju un klimata pārmaiņu ietekmi uz pasauli. Tāpat kā “VIZIUM”, arī Bergenas zinātnes centrā mācību programmas tiek veidotas sasaistē ar eksponātiem. Šī pieredzes apmaiņa ir īpaši vērtīga, jo tā ļauj iejusties apmeklētāja lomā un izprast, kādam būtu jābūt plānotajam rezultātam.

Viens no pieredzes apmaiņas pamata mērķiem bija gūt izpratni par zinātnes šovu un radošo darbnīcu pamatprincipiem un darba organizāciju, kā arī to, kā šos principus izmantot “VIZIUM” zinātnes centrā. Digitālā centra pedagogiem bija iespēja ieskatīties zinātnes šovu aizkulisēs un uzzināt dažādas nianses saistītas ar šovu scenāriju izveidi, eksperimentiem, sagatavošanos un organizatoriskām lietām, kā arī būtiskākos aspektus, ko ņemt vērā šova laikā.

Digitālā centra pārstāvji kopā “Vilvites” pasniedzējiem devās uz vietējo bērnudārzu, lai novērotu zinātnes šovu organizēšanu jaunākajai mērķauditorijai. Pieredzes apmaiņas vizītē notika mācību programmas prototipa testēšana par tēmu - cilvēka organisms, kopīgi analizējot kļūdas un piedāvājot risinājumus.  Tāpat norisinājās diskusijas arī par vasaras aktivitāšu plānošanu.

Brauciens tika realizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros.