Ventspils Digitālā centra pedagogi apmācīs bibliotēku speciālistus | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pedagogi apmācīs bibliotēku speciālistus

Līdz maijam norisināsies projekta “BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem” pilotmācību kursi bibliotēku speciālistiem. Pilotmācībās kā pasniedzēji piedalīsies arī Ventspils Digitālā centra pārstāvji, apmācot Latvijas bibliotekārus un topošos bibliotēku speciālistus dažādām digitālām prasmēm.

BIBLIO specializācijas kursi ir paredzēti bibliotēku nozarē strādājošiem speciālistiem, kā arī ikvienam, kurš vēlas par tādu kļūt. Kursa mērķis ir bibliotēku speciālistu un topošo speciālistu digitālo prasmju un kompetenču attīstīšana. Apmācībās ir iespēja izvēlēties sev atbilstošu profilu - sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists, kas novērtē vietējās kopienas vajadzības un nosaka ārpakalpojumu prioritātes, un digitālās transformācijas veicinātājs, kas atbalsta bibliotēkas komandu pārejā uz digitālo vidi.

Biblio specializācijas kursi piedāvā 38 mācību moduļus digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju kompetences pilnveidei, no tiem 8 moduļus pasniedz Ventspils Digitālā centra pedagogi:

  • ievads digitalizācijā;
  • uzticamu datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošana, novērtēšana, meklēšana un filtrēšana;
  • viltus datu, informācijas un digitālā satura identificēšana un novērtēšana;
  • datu, informācijas un digitālā satura pārvaldība;
  • saziņa, izmantojot digitālās tehnoloģijas (tiešsaistes sanāksmes);
  • digitālo tehnoloģiju izmantošana koplietošanas nolūkiem un sadarbība;
  • digitālā pilsonība;
  • digitālie rīki un digitālā satura izstrāde.

Pilotmācības tiek īstenotas četrās valstīs – Latvija, Bulgārija, Grieķija un Itālija. Kurss dod iespēju pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, kas tiek uzskatītas par bibliotēku profesionāļu jaunā laikmeta pamata prasmēm.