Ventspils Digitālā centra pieaugušo izglītības speciālisti guva pieredzi Igaunijā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pieaugušo izglītības speciālisti guva pieredzi Igaunijā

Erasmus + programmas  projekta “Pieaugušo izglītības speciālistu profesionālā pilnveide” ietvaros, no 1. līdz 2. jūnijam Ventspils Digitālā centra pārstāvji viesojās uzņēmumā “BCS Koolitus” Igaunijā, Tallinā ar mērķi gūt jaunu pieredzi pieaugušo izglītības jomā un pilnveidot savas zināšanas.

Digitālā centra pieaugušo izglītības speciālisti uzņēmumā “BCS Koolitus” viesojās 2 dienas, kuru ietvaros iepazinās ar uzņēmuma darbu un biznesa modeli, ēnoja uzņēmuma speciālistus, īstenojot dažādus apmācību  kursus par tādām tēmām kā medijpratība un e-pārvaldība. Tāpat speciālisti piedalījās diskusijās un analizēja gūto pieredzi. Pieredzes apmaiņa Erasmus+ programmas ietvaros ļaus Digitālā centra pasniedzējiem papildināt savas zināšanas un iepazīt citu līdzīgu iestāžu pieredzi un darba organizāciju, kā arī viņu īstenotās mācību programmas pieaugušajiem.

Igauņu partneri iepazīstināja Digitālā centra pārstāvjus arī ar mācību pārvaldības sistēmu “Skillaby”, kas sniedz iespēju ērti dalīties ar mācību materiāliem un īstenot mācību procesu tiešsaistē.

Uzņēmumam “BCS Koolitus” ir senākais un lielākais privātais IKT apmācību sniedzējs Igaunijā, kas dibināts 1993. gadā. Uzņēmuma pakalpojumu portfelis ietver IKT pamatprasmju apgūšanas, kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas programmas ar mērķi sniegt iespēju apgūt digitālās prasmes un kompetences dažādos līmeņos.

Pieredzes apmaiņas brauciens tiek īstenots Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) pieaugušo izglītības sektora  projekta “Pieaugušo izglītības speciālistu profesionālā pilnveide” aktivitātes “darba ēnošana” ietvaros.

Šis bija pirmais no kopumā diviem plānotajiem pieredzes apmaiņas braucieniem, kas tiks īstenoti projekta ietvaros. Plānots, ka rudenī Igauņu partneri viesosies Ventspils Digitālajā centrā . Pieredzes apmaiņas rezultātā plānots izstrādāt jaunas mācību programmas pieaugušajiem. Projekts tiek īstenots līdz 2023. gada 13. februārim un tā kopējais finansējums EUR 11 094.