Ventspils Digitālā centra pieaugušo izglītības speciālisti pilnveidos savas zināšanas | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pieaugušo izglītības speciālisti pilnveidos savas zināšanas

Ventspils Digitālais centrs uzsācis Erasmus + programmas pieaugušo izglītības sektora  projekta “Pieaugušo izglītības speciālistu profesionālā pilnveide” īstenošanu sadarbībā ar Igauņu partneriem – uzņēmumu “BCS Koolitus”. Projekta ietvaros tiks paplašināts un uzlabots Ventspils Digitālā centra pieaugušo izglītības programmu piedāvājums.

Ar mērķi gūt jaunu pieredzi un pilnveidot Digitālā centra pieaugušo izglītības pedagogu zināšanas, projektā sadarbosies divi partneri – Digitālais centrs un uzņēmums “BCS Koolitus” (Tallina, Igaunija). Ņemot vērā COVID 19 ietekmi, e-pakalpojumu izmantošana ir kļuvusi par ikdienas nepieciešamību, tas var radīt problēmas cilvēkiem bez digitālajām prasmēm. Viens no Digitālā centra uzdevumiem ir veicināt iedzīvotāju digitālās prasmju attīstību, iedrošinot iedzīvotājus apgūt jaunas ar tehnoloģijām saistītas zināšanas, un jaunu saistošu mācību programmu ieviešana.

Pieredzes apmaiņa Erasmus+ programmas ietvaros ļaus Digitālā centra pasniedzējiem papildināt savas zināšanas un iepazīt citu līdzīgu iestāžu pieredzi un darba organizāciju, kā arī viņu īstenotās mācību programmas pieaugušajiem. Uzņēmumam “BCS Koolitus” ir senākais un lielākais privātais IKT apmācību sniedzējs Igaunijā, kas dibināts 1993. gadā. Uzņēmuma pakalpojumu portfelis ietver IKT pamatprasmju apgūšanas, kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas programmas ar mērķi sniegt iespēju apgūt digitālās prasmes un kompetences dažādos līmeņos.

Projekta ietvaros plānoti divi pieredzes apmaiņas braucieni. Šobrīd notikušas jau divas tiešsaistes tikšanās ar uzņēmuma partneriem, lai plānotu turpmāko sadarbību un vienotos par tikšanos klātienē. Vienu pieredzes apmaiņas braucienu īstenos Ventspils Digitālais centrs, lai dotos uz Igauniju piedalīties “BCS Koolitus” speciālistu darba ikdienā.  Savukārt otru pieredzes braucienu īstenos kolēģi no Igaunijas, kas rudenī viesosies Ventspils Digitālajā centrā.

Pieredzes apmaiņas rezultātā plānots izstrādāt jaunas mācību programmas pieaugušajiem. Projekta ietvaros izvirzīti divi mērķi:

  1. pieaugušo izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana un uzlabošana, integrējot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību saturu, kas veicinātu dalībnieku vajadzībām atbilstošu digitālo prasmju pilnveidi;
  2. tiešsaistes kursu materiālu izstrādes metodikas izveide.

Projekts ilgs 12 mēnešus un noslēgsies 2023. gada 13. februārī.