Ventspils Digitālais centrs aicina pedagogus tiešsaistē apgūt digitālos rīkus dabaszinātnēm | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs aicina pedagogus tiešsaistē apgūt digitālos rīkus dabaszinātnēm

Dabaszinātnes veido skolēnu izpratni par pasauli, apkārtējo vidi un organismiem, tas ir viens no svarīgākajiem un vienlaicīgi sarežģītākajiem mācību priekšmetiem skolās. Lai veicinātu skolēnu interesi par dabaszinātnēm un padarītu mācību procesu interesantāku, Ventspils Digitālais centrs aicina dabaszinību pedagogus pieteikties apmācību kursam “Digitālie rīki Terrarium, Antidote, diagrams.net un tango.us dabaszinātņu priekšmetu apguvē”.

Apmācības norisināsies Zoom un Moodle platformās 5., 7., 12., 14. aprīlī plkst. 17.30 - 19.00. Apmācības notiks 8 akadēmiskās stundas. Pieteikties iespējams līdz 4. aprīlim šeit: www.adre.se/rikidabaszinibam.   

Mācību programma:

 • Iepazīšanās. Mācību ievads par STEM, STEAM pamatprincipiem, nozīmīgumu.
 • Aplikāciju Terrarium un Antidote lietošana:
  • izkārtojums, idejas to praktiskai pielietošanai mācību procesā;
  • aplikāciju darbības demonstrēšana un testēšana.
 • Tiešsaistes rīks diagrams.net:
  • rīka lietošana, funkcijas, izkārtojums;
  • idejas rīka praktiskai pielietošanai mācību procesā;
  • ar rīka palīdzību izveidotu materiālu demonstrācija;
  • kopīga paraugmateriāla izveide.
 • Tiešsaistes rīks tango.us:
  • rīka lietošana, funkcijas, izkārtojums;
  • idejas rīka praktiskai pielietošanai mācību procesā;
  • ar rīka palīdzību izveidotu materiālu demonstrācija;
  • kopīga paraugmateriāla izveide.
 • Individuāls praktiskais darbs:
  • mācību materiāla izstrāde darbam ar skolēniem, izmantojot tiešsaistes rīku diagrams.net;
  • mācību procesam noderīga dabaszinātņu temata/ procesa/ termina attēlošana (pēc pasniedzējas dotā piemēra 2. nodarbībā).

Lai piedalītos nodarbībās, nepieciešams dators ar pieeju Zoom konferenču programmai un viedtālrunis. Nodarbības vadīs pasniedzēja Laura Poruka. Maksa par kursu: 28 EUR. Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems Ventspils Digitālā centra sertifikātu.

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63607607.