Ventspils valstspilsētas pašvaldība pētījuma “E–indekss” kopvērtējumā uzrāda visaugstākos rezultātus | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils valstspilsētas pašvaldība pētījuma “E–indekss” kopvērtējumā uzrāda visaugstākos rezultātus

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldība uzrādījusi visaugstākos rezultātus pētījumā “E-indekss”, ko veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), lai noteiktu gan valsts iestāžu, gan pašvaldību e-indeksa brieduma līmeni, apkopojot datus par digitālo iespēju izmantošanu valsts un pašvaldības iestāžu saziņā ar sabiedrību, klientu apkalpošanā, pakalpojumu nodrošināšanā, iestādes iekšējo procesu darbībā, starpiestāžu sadarbībā, atvērto datu pieejamībā u.c.

E-indekss ir digitālās vides brieduma novērtējums valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbā un pakalpojumu nodrošināšanā. Tas sniedz faktos balstītu novērtējumu, cik aktīvi un atbilstoši iestādes un pašvaldības pielieto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un darbības prakses, lai pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī organizāciju darbības efektivitāti un draudzīgumu videi.

Pētījumā piedalījās 114 iestādes, tajā skaitā 13 ministrijas, 70 valsts iestādes, 15 kapitālsabiedrības ar valstij piederošām kapitāla daļām un 16 neatkarīgas iestādes. Pašvaldības tika vērtētas tās iedalot mēroga grupās: nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības; reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības; novada nozīmes attīstības centru pašvaldības. Savukārt, lai noteiktu katras pašvaldības kopējo E-indeksu tika vērtēti E-pārvaldes brieduma līmeņi kategorijās:

 • Saziņa ar sabiedrību un līdzdalība;
 • Klientu apkalpošana un atbalsts;
 • Atvērto datu pieejamība;
 • Iestādes iekšējie procesi un starpiestāžu sadarbība;
 • Pakalpojumu nodrošināšana.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība tika vērtēta nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldību grupā, iegūstot visaugstāko vērtējumu gan savā grupā, gan kopvērtējumā starp visu mērogu grupām:

 • Augstākie rezultāti nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldību grupā:
  1. Ventspils pilsētas pašvaldībai (75 punkti no 100);
  2. Rīgas pilsētas pašvaldībai (67 punkti no 100); 
  3. Valmieras pilsētas pašvaldībai (62 punkti no 100).
 • Augstākie E-indeksa rezultāti summāri pa visām sadaļām – vienīgās no 95 pašvaldībām, kuras kopumā ir sasniegušas 3. brieduma līmeni:
  1. Ventspils pilsētas pašvaldība (64,8 punkti no 100);
  2. Cēsu novada pašvaldība (64,4 punkti no 100);
  3. Siguldas novada pašvaldība (63 punkti no 100).

Informācijas avots un pilnīgi pētījuma rezultāti pieejami šeit: www.adre.se/varampetijums