Notiks Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna 2023.-2030. gadam publiskā apspriešana | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notiks Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna 2023.-2030. gadam publiskā apspriešana

No 2023. gada 25. septembra līdz 2023. gada 22. oktobrim notiek Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna 2023.-2030. gadam publiskā apspriešana, kuras laikā Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji un komersanti tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par Ventspils digitālās transformācijas stratēģiju un rīcības plānu 2023.-2030. gadam.

Publiskai apspriešanai nodotā Ventspils digitālās transformācijas stratēģija un rīcības plāns 2023.-2030. gadam ir brīvi pieejama līdz 2023. gada 22. oktobrim portālā www.ventspils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Publiskajai apspriešanai nodotā Ventspils digitālās transformācijas stratēģija un rīcības plāns 2023.-2030. gadam drukātā veidā ir pieejama arī:

  • Ventspils valstspilsētas domes 1.stāvā pie dežuranta (Jūras ielā 36, Ventspilī);
  • Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2/4, Ventspilī);
  • Gāliņciema bibliotēkā (Kuldīgas ielā 110, Ventspilī);
  • Pārventas bibliotēkā (Tārgales ielā 4, Ventspilī);
  • Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Inženieru ielā 101A, Ventspilī).

Savukārt 18. oktobrī plkst. 15.00 Digitālās transformācijas centrā, Akmeņu ielā 5, notiks sabiedriskā apspriede (sapulce) ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Apspriedē dalībnieki varēs uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli par Ventspils digitālās transformācijas stratēģiju un rīcības plānu 2023.-2030. gadam.

Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji tiek aicināti līdz 2023. gada 22. oktobrim iesniegt rakstiskus priekšlikumus par Ventspils digitālās transformācijas stratēģiju un rīcības plānu 2023.-2030. gadam, izmantojot portālu www.latvija.lv vai e-pastu: dome@ventspils.lv . Papīra formātā tos varat atstāt pastkastē Ventspils pilsētas domes 1. stāva foajē, Jūras ielā 36, Ventspilī.

Ventspils digitālās transformācijas stratēģiju un rīcības plānu 2023.-2030. gadam iespējams apskatīt šeit: https://www.ventspils.lv/ventspils-digitalas-transformacijas-strategija-un-ricibas-plans-2023-2030-gadam/