Ventspils Digitālais centrs piedāvā e-kursus pedagogiem | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs piedāvā e-kursus pedagogiem

Ventspils Digitālais centrs ir īpaši specializējies pedagogu apmācībās, izstrādājot pielāgotas apmācību programmas, kas ļauj apgūtās zināšanas izmantot mācību metožu dažādošanai. Turpmāk skolotājiem tiks piedāvāti arī e-kursi, sniedzot iespēju mācīties jebkurā sev ērtā vietā un laikā!

Digitālais centrs pedagogiem regulāri piedāvā aktuālus apmācību kursus par dažādām mācību tēmām, kas palīdz nodrošināt mācību procesu atbilstoši programmas “Skola2030” nostādnēm. Ņemot vērā lielo pieprasījumu, Digitālais centrs ir izstrādājis arī e-kursus, kas sniedz iespēju skolotājiem mācīties sev ērtā vietā, laikā un tempā. Šobrīd ir pieejami četri e-kursi, bet laika gaitā apmācību piedāvājuma klāsts tiks papildināts ar jaunām tēmām.

Ventspils Digitālā centra e-kursi pedagogiem:

 • E-kurss “Mājaslapas veidošanas pamati 7. klasei Skola2030 programmas apguvei datorikā”
  • Darba organizēšanas forma.
  • Ievads CSS, tās sintakse.
  • Ievads JavaScript programmēšanas valodā, sintakse.
  • Zīmēšana ar Java Script.
  • Darbs ar datiem JavaScript valodā.
 • E-kurss “JavaScript pamati programmēšanas mācību satura īstenošanai 8. klasei”
  • Ievads HTML ievades laukos, to izmantošana.
  • Ievads datu masīvos, dažādas darbības ar datu masīviem (skaitīšana, aprēķini, nolasīšana, izvade mājaslapā).
  • Failu augšupielāde un apstrāde mājaslapā – teorija, praktiski uzdevumi.
  • Attēlu galerijas izveide mājaslapā 2 veidos.
  • Datu grafiska attēlošana (vienkāršas diagrammas veidošana),  vienkārši statistikas aprēķini (lielākā, mazākā vērtība, vidējā vērtība, to attēlošana diagrammā).
 • E-kurss “JavaScript pamati mācību programmas īstenošanai 9. klasei”
  • Kas ir programmēšanas projekts, projekta dokumenta veidošana, aplikācijas skices pievienošana projekta dokumentam.
  • Aplikācijas struktūras veidošana, izmantojot HTML elementus.
  • Ievads Bootstrap, veidoto elementu noformēšana pēc izveidotās skices.
  • JavaScript kods aplikācijas funkcionalitātei - punktu skaitīšana, izvade, piezīmju skaitīšana, punktu vēstures ierakstīšana teksta dokumentā u.c..
  • Statistikas aprēķini no punktiem - diagrammas veidošana, aprēķinu rezultātu izvade.
 • E-kurss “Stundu sarakstu veidošana ar aScTimetables”
  • Lietotnes bezmaksas izmēģinājuma versija.
  • Pamatdatu ievadīšana.
  • Stundu saraksta sastādīšana.
  • Darbības ar gatavu sarakstu.

Pieteikties e-kursiem iespējams jebkurā laikā, aizpildot anketu: www.adre.se/ekursi. Piesakoties e-kursiem, interesentiem ir iespēja mācīties patstāvīgi, mācības notiek Moodle platformā, kur ir pieejami apmācību video, apraksti, instrukcijas un tīmekļa vietnes, kuras pasniedzējs ir ievietojis, lai veiksmīgi apgūtu kursu. Apgūstot kursu un paveicot uzdevumus, tiek izsniegts Ventspils Digitālā centra sertifikāts. 

Ventspils Digitālais centrs turpinās piedāvāt dažādus klātienes un tiešsaistes kursus ikvienam, kurš vēlas pilnveidot savas digitālās prasmes. Pieteikties uz dažādām apmācībām, kā arī norādīt sev vēlamos kursus, iespējams šeit: www.adre.se/gribumacities.

Aktuālā informācija par apmācībām pieejama mājaslapā www.digitalaiscentrs.lv, Digitālā centra sociālajos tīklos Facebook un Instagram (@vdcentrs), kā arī Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63607607.