Ventspils Digitālajā centrā zināšanas apgūst pedagogi no visas Latvijas | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālajā centrā zināšanas apgūst pedagogi no visas Latvijas

Laikā, kad tehnoloģijas un dažādu programmu sniegtās iespējas attīstās tik strauji, arvien pieprasītākas un nepieciešamākas kļūst digitālās prasmes. Ventspils Digitālais centrs specializējas pedagogu apmācībās, izstrādājot pielāgotas apmācību programmas, kas ļauj apgūtās zināšanas izmantot, lai nodrošinātu mācību procesu atbilstoši programmas “Skola2030” nostādnēm. Apgūtās prasmes noder mācību metožu dažādošanai, tādējādi veicinot radošāku mācību procesu skolēniem.

Gan Ventspils, gan Latvijas skolu pedagogiem ir iespēja apgūt Google lietotnes, E-pakalpojumu izmantošanu, programmēšanas elementus, stundu saraksta veidošanu ar aScTimetables, spēļošanas elementus mācību saturā, interaktīvu mācību materiālu veidošanu, digitālo aplikāciju izveidi un pielietojumu mācību darbā u.c.. Pateicoties Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalstam, Ventspils pedagogi savas digitālās prasmes var pilnveidot bez maksas. 

Ikviens interesents aicināts sekot līdzi aktuālajai informācijai par pieejamiem apmācību kursiem pedagogiem. Tuvākajos mēnešos plānotais apmācību kursu un aktivitāšu klāsts:

 • MS Excel kursi (1.-3. līmenis).
 • Mūsdienīgas un interaktīvas prezentācijas veidošana (MS Powerpoint).
 • Digitālo aplikāciju izveide un pielietojums mācību darbam 9. klasei.
 • Programmēšanas elementi Java Script, HTML, CSS.
 • Digitālais rīks darbu plānošanai – komandas darba plānošanai un vadībai.
 • Spēļošanas elementi mācību saturā.
 • Nometne: Digitāli – tas ir vienkārši!
 • Interaktīvu mācību materiālu veidošana ar Genial.ly (prezentāciju veidošana; izlaušanās. istabu veidošana; infografikas) – skolu un PII pedagogiem.
 • Stundu sarakstu veidošana ar aScTimetables.
 • IT drošība un medijpratība.

Šobrīd ir iespēja pieteikties uz šādām apmācībām:

 • “Bezmaksas rīki digitālā satura veidošanai”: 13., 15., 20., 22. februārī plkst. 9.00 - 10.30. Pieteikties iespējams līdz 9. februārim šeit: https://adre.se/digitalasaturaveidosana.
 • “Mājaslapas veidošanas pamati 7. klasei Skola2030 programmas apguvei datorikā”: 20., 23., 24. februārī 6., 9. un 10. martā plkst. 16.00-17.30. Pieteikties iespējams līdz 2. februārim šeit: https://adre.se/majaslapasveidosana.
 • “Vizuālo materiālu izveides rīks Canva”: 25. janvārī un 1., 3. un 8. februārī plkst. 16.00 - 17.30. Apmācības notiks 8 akadēmiskās stundas. Pieteikties iespējams līdz 22. janvārim šeit: https://adre.se/vizualiemateriali.

Liela nozīme mācību satura izstrādei un pilnveidošanai ir arī atgriezeniskajai saitei. Ventspils Digitālais centrs regulāri veic pedagogu mācību kursa vērtējumu apkopošanu, kurā apmācību dalībniekiem ir iespēja gan dalīties ar savām sajūtām, gan ar ieteikumiem.

Pedagogi augsti novērtēja kursu “Mācību materiālu izveide un resursi darbam ar interaktīvo tāfeli”, atzīmējot, ka kursa ietvaros iegūta jauna un ikdienas darbā ļoti noderīga informācija, kā arī kursa saturs pasniegts vienkāršā un saprotamā veidā. Savukārt kurss “Spēliskošana, kā mācību metode stundās” palīdzējis izprast spēliskošanas metodes un tās elementu izmantošanu mācību motivācijas palielināšanai. Ļoti pieprasīti un augsti novērtēti ir kursi, kuros pedagogiem ir iespēja apgūt vizuālo mācību materiālu izveidi. Pedagogi snieguši pozitīvas atsauksmes par kursa saturu, jo tas sniedz iespēju ne tikai dažādot mācību saturu, bet arī atvieglot gatavošanos nodarbībām. Pozitīvi vērtēts arī mācību temps un individuāla pieeja no kursa pasniedzēju puses, kas padara apmācības efektīvas.

Digitālās prasmes tiek pilnveidotas arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem gan Ventspilī, gan citur Latvijā, piedāvājot iespēju uzlabot prasmes par digitālajiem rīkiem mācību satura veidošanai, kā, piemēram, vizuālo materiālu veidošana darbam ar interaktīvo tāfeli un video.

Mācības tiek organizētas gan klātienē, gan attālināti, izmantojot Moodle un Zoom platformas, tādēļ kursiem var pieteikties ne tikai ventspilnieki, bet arī citu Latvijas pilsētu vai pat valstu iedzīvotāji. Ikviens interesents aicināts apskatīt kursu piedāvājumu, kā arī sniegt savus ieteikumus un dalīties ar idejām par interesējošiem apmācību kursiem vietnē www.adre.se/gribumacities.

Tāpat Ventspils Digitālais centrs ir izstrādājis tīmekļa vietni macities.digitalaiscentrs.lv, kurā pedagogi dalās ar saviem izstrādātajiem mācību materiāliem un resursiem internetā ar citiem Ventspils un Latvijas pedagogiem.

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv, zvanot pa tālruni 63607607, kā arī Ventspils Digitālā centra mājas lapā www.digitalaiscentrs.lv vai sociālo tīklu kontos Facebook un Instagram (@vdcentrs).