Digitālais centrs piedāvā jaunu tālmācības kursu pedagogiem “Uzdevumu piemēri programmēšanas tematu apguvei no 7. līdz 9. klasei” | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālais centrs piedāvā jaunu tālmācības kursu pedagogiem “Uzdevumu piemēri programmēšanas tematu apguvei no 7. līdz 9. klasei”

Ventspils Digitālās centrs piedāvā jaunu tālmācības kursu datorikas skolotājiem, kuri māca programmēšanu 7. – 9. klašu skolēniem. Kurss piedāvā iepazīties ar praktiskiem piemēriem un mācību materiāliem, kas pilnveidos pedagogu zināšanas par programmēšanas projektu veidošanu.

E-kursa “Uzdevumu piemēri programmēšanas tematu apguvei no 7. līdz 9. klasei” saturs:

 • Ievads programmēšanas projekta veidošanā.
 • Programmas specifikācijas dokuments, piemēri.
 • Programmēšanas projekta veidošana 7. klasēm mācību satura padziļinātai apguvei:
  • HTML elementi;
  • eventListener;
  • funkcijas;
  • zīmēšana.
 • Programmēšanas projektu veidošana 8. klasēm mācību satura padziļinātai apguvei:
  • datu masīvi;
  • ievades lauki;
  • failu augšupielāde;
  • faila satura nolasīšana un datu apstrāde;
  • datu vizualizācija.
 • Programmēšanas projektu veidošana 9. klasēm mācību satura padziļinātai apguvei:
  • programmēšanas projekta dokuments;
  • saskarnes skices veidošana un implementēšana projektā;
  • ievads Bootstrap.

Iepazīties ar detalizētām kursu programmām un pieteikties e-kursiem iespējams vietnē www.adre.se/ekursi. Piesakoties tālmācības kursiem, interesentiem ir iespēja mācīties patstāvīgi, mācības notiek Moodle platformā, kur ir pieejami apmācību video, apraksti, instrukcijas un tīmekļa vietnes, kuras pasniedzējs ir ievietojis, lai veiksmīgi apgūtu kursu. Mācību materiāli ir pieejami 1 gadu pēc rēķina apmaksas. Apgūstot kursu un paveicot uzdevumus, tiek izsniegta Ventspils Digitālā centra apliecība.

Papildu informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63607607. Aktuālā informācija par Digitālā centra piedāvājumu pieejama sociālajos tīklos Facebook un Instagram @vdcentrs, kā arī mājas lapā www.digitalaiscentrs.lv.