Pieteikšanās nodarbībām | Ventspils Digitālais Centrs

Pieteikšanās nodarbībām

Kā pieteikties Ventspils Digitālā centra nodarbībām?
SOLI PA POLIM

1. IEPAZĪSTIES - KAS IR DIGITĀLĀ CENTRA TEHNOLOĢIJU NODARBĪBAS

 • Nodarbības tiek organizētas Ventspils pilsētas “Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās 2019.-2021.gadā” ietvaros.
 • Nodarbības pieejamas visiem Ventspils izglītības iestāžu sešgadniekiem, 1.-12.klašu skolēniem, Ventspils tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņiem.
 • Visas nodarbības ir bezmaksas, to nodrošina Ventspils pašvaldības finansējums.
 • Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā.
 • Viena nodarbība ilgst 90 minūtes, izņemot pulciņu “Spēļu izstrādes pamatu skola” vidusskolēniem, kur nodarbības notiek blokveidā katru otro sestdienu.
 • Nodarbību dalībnieki tiek sadalīti grupās atbilstoši vecumposmam. Atsevišķos gadījumos un tikai pēc konsultācijām ar nodarbības vadītāju skolēns var tikt ieskaitīts vecākā grupā.
 • Nodarbību norises pamatlaiki:
  • 14:45 - 16:15 (sešgadnieki, 1. - 4.klase)*
  • 16:30 – 18:00 (5. - 8.klase) *
  • 18:15 – 19:45 (9. - 12.klasei)*
   ​*atsevišķām grupām var būt izņēmumi
 • Atšķirīgi norises laiki plānoti 3 pulciņiem:
  •  “Digitālās angļu valodas skola” (6-gadniekiem un 1.klasei) notiks piektdienās plkst.13:15 – 14:45 un plkst. 14:55- 16:25;
  •  “Spēļu izstrādes pamatu skola” (10.-12.klasei) notiks sestdienās 2 reizes mēnesī no plkst. 10:00 līdz 14.00 ( 1.A grupa) un no plkst. 15.00 līdz 19.00 ( 1.B grupa);
  • “3D datorgrafikas skola” ( 8.-12.klašu turpinātājiem) notiks pirmdienās plkst.20:00- 21:00. 
 • Nodarbības ilgst no 2020. gada 21.septembra līdz 2021. gada maijam.
 • Skolēni tiek pilnībā reģistrēti Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņos tikai tad, kad vecāki iepazinušies ar iekšējās kārtības noteikumiem, noformējuši un parakstījuši papīra formāta pieteikumu. Skolēna elektroniska pieteikšana vien nenozīmē, ka viņš uzņemts pulciņā.
 • Pulciņi notiek Ventspils Digitālā centra telpās Akmeņu ielā 3, Ventspilī. Daļa pulciņu- Minecraft skola, STEM skola, digitālās mākslas skola, reklāmdrukas skola, programmēšanas skola- arī Ventspils Pārventas pamatskolas telpās, Tārgales ielā 61, Ventspilī.
 • Skolēnu reģistrācijai, kavējumu un vērtējumu fiksēšanai, kā arī saziņai ar pulciņu dalībniekiem un vecākiem tiek izmantota skolvadības sistēma E-klase.
 • Nodarbību saturam un  skolēnu veikumam iespējams sekot līdzi, izmantojot Moodle platformu, kurā tiek ievietota informācija par nodarbību tēmām, par darbu saturu, atspoguļota skolēnu darbība, ievietoti paveikto darbu piemēri.
 • Skolēnu sasniegumi pulciņos tiek vērtēti, izmantojot 3 vērtējumus: “+” jeb “pilnībā apgūts”, “/” jeb “daļēji apgūts” un “-” jeb “vēl jāmācās”. Vērtējumi tiek atainoti E-klases žurnālos.
 • Mācību gada beigās katrs skolēns un vecāki saņem aprakstošu e-liecību, kurā iekļauta informācija par pulciņā apgūto saturu, raksturots skolēna mācību darbs, motivācija.
 • Mācību gada nobeigumā pulciņu dalībnieki saņem Ventspils Digitālā centra apliecību, kurā norādīts apgūtais saturs.

2. APSKATI NODARBĪBU IEDALĪJUMU PA VECUMA GRUPĀM:

 

 Lejupielādējama tabula   .

3. APSKATI NODARBĪBU NORISES LAIKUS:

Lejupielādējams grafiks   .

4. IEPAZĪSTIES AR NODARBĪBU SATURU:

 

Nodarbību katalogs 

 

5. REĢISTRĒJIES NODARBĪBĀM:

6. Pēc reģistrācijas ar Tevi vai Taviem vecākiem sazināsies Ventspils Digitālā centra pārstāvis, lai informētu par uzņemšanu.

7. Vecākiem pēc reģistrācijas ir jāiepazīstas ar pulciņu iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī jāaizpilda iesniegums. Pilngadīgie skolēni iesniegumu par sevi aizpilda paši. Iesniegumu var:

 1. aizpildīt un iesniegt Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3,
 2. aizpildīt mājās un parakstītu to nogādāt Ventspils Digitālajā centrā,
 3. aizpildīt mājās un parakstīt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu pulcini@ventspils.lv.

Iekšējās kārtības noteikumi . Iesnieguma veidlapa  un  formātā.

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu veikšanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.  

8. Nodarbības sāksies 21. septembrī.