Pieteikšanās pulciņiem | Ventspils Digitālais Centrs

Pieteikšanās pulciņiem

Kā pieteikties Ventspils Digitālā centra pulciņiem?
SOLI PA POLIM

1. IEPAZĪSTIES - KAS IR DIGITĀLĀ CENTRA TEHNOLOĢIJU PULCIŅI

 • Nodarbības tiek organizētas Ventspils pilsētas “Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās 2019.-2021.gadā” ietvaros.
 • ​Nodarbības pieejamas visiem Ventspils skolu sešgadniekiem, 1.-12.klašu skolēniem, Ventspils tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņiem.
 • Visas nodarbības ir bezmaksas, to nodrošina Ventspils pašvaldības finansējums.
 • Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, izņemot robotikas 2.A grupu, kur skolēni darbojas 2 reizes nedēļā.
 • Viena nodarbība ilgst 90 minūtes, izņemot pulciņu “Spēļu izstrādes pamati” vidusskolēniem, kur nodarbības notiek blokveidā katru otro sestdienu.
 • Nodarbību dalībnieki tiek sadalīti grupās atbilstoši vecumposmam. Atsevišķos gadījumos un tikai pēc konsultācijām ar nodarbības vadītāju skolēns var tikt ieskaitīts vecākā grupā.
 • Nodarbību norises pamatlaiki:
  • plkst. 14:45 - 16:15 (sešgadnieki, 1. - 4.klase)*
  • plkst. 16:30 – 18:00 (5. - 8.klase) *
  • plkst. 18:15 – 19:45 (9. - 12.klasei)*
   *atsevišķām grupām var būt izņēmumi
 • Atšķirīgi norises laiki plānoti 2 pulciņiem:
  • pulciņš  “Angļu valoda digitāli” (6-gadniekiem un 1.klasei) notiks piektdienās plkst.13:15 – 14:45 un plkst. 14:55- 16:25.
  • pulciņš “Spēļu izstrādes pamati” (10.-12.klasei) notiks sestdienās 2 reizes mēnesī no plkst. 10:00 līdz 14.00 (1.grupa) un no plkst. 15.00 līdz 19.00 ( 2.grupa).
 • Nodarbības ilgst no 2019. gada septembra līdz 2020. gada maijam.
 • Skolēni tiek pilnībā reģistrēti Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņos tikai tad, kad vecāki iepazinušies ar iekšējās kārtības noteikumiem, noformējuši un parakstījuši papīra formāta pieteikumu.
 • Pulciņi notiek Ventspils Digitālā centra telpās Akmeņu ielā 3, Ventspilī un daļa pulciņu arī Ventspils Pārventas pamatskolas telpās, Tārgales ielā 61, Ventspilī.
 • Skolēnu reģistrācijai, kavējumu un vērtējumu fiksēšanai, kā arī saziņai ar pulciņu dalībniekiem un vecākiem tiek izmantota skolvadības sistēma E-klase.
 • Pulciņu saturam, skolēnu veikumam iespējams sekot līdzi, izmantojot Moodle platformu, kurā tiek ievietota informācija par nodarbību tēmām, par darbu saturu, atspoguļota skolēnu darbība, ievietoti paveikto darbu piemēri.
 • Skolēnu sasniegumi pulciņos tiek vērtēti, izmantojot 3 vērtējumus: “+” jeb “pilnībā apgūts”, “/” jeb “daļēji apgūts” un “-” jeb “vēl jāmācās”. Vērtējumi tiek atainoti E-klases žurnālos.
 • Divas reizes mācību gadā- 1.semestra un mācību gada beigās- katrs skolēns un vecāki saņem aprakstošu e-liecību, kurā iekļauta informācija par pulciņā apgūto saturu, raksturots skolēna mācību darbs, motivācija.
 • Mācību gada nobeigumā pulciņu dalībnieki saņem Ventspils Digitālā centra apliecību, kurā norādīts apgūtais saturs.

2. IEPAZĪSTIES AR PULCIŅIEM

 

Pulciņu katalogs 

3. APSKATI PULCIŅU NORISES LAIKUS.

Lejupielādējams grafiks  .

3. Reģistrējies pulciņiem:

 • elektroniski šeit: ej.uz/vdcpulcini2019;
 • vai klātienē Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3;
 • vai šeit:

4. Pēc reģistrācijas ar Tevi vai Taviem vecākiem sazināsies Ventspils Digitālā centra pārstāvis, lai informētu par uzņemšanu.

5. Vecākiem pēc reģistrācijas ir jāiepazīstas ar pulciņu iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī jāaizpilda iesniegums. Pilngadīgie skolēni iesniegumu par sevi aizpilda paši. Iesniegumu var:

 1. aizpildīt un iesniegt Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3,
 2. aizpildīt mājās un parakstītu to nogādāt Ventspils Digitālajā centrā,
 3. aizpildīt mājās un parakstīt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu pulcini@ventspils.lv.

Iekšējās kārtības noteikumi . Iesnieguma veidlapa  un  formātā.

6. Pulciņu nodarbības sāksies 23. septembrī.