fbpx Pieteikšanās pulciņiem | Ventspils Digitālais Centrs

Pieteikšanās pulciņiem

Kā pieteikties Ventspils Digitālā centra pulciņiem?
SOLI PA POLIM

1. IEPAZĪSTIES - KAS IR DIGITĀLĀ CENTRA TEHNOLOĢIJU PULCIŅI

 • Nodarbības tiek organizētas Ventspils pilsētas “Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās ” ietvaros.
 • Nodarbības pieejamas visiem Ventspils skolu sešgadniekiem, 1. - 12. klašu skolēniem, Ventspils Tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņiem.
 • Visas nodarbības ir bezmaksas - to nodrošina Rīcības programmas finansējums.
 • Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, izņemot robotikas 2.grupu, kur skolēni darbojas 2 reizes nedēļā.
 • Viena nodarbība ilgst 90 minūtes.
 • Nodarbību dalībnieki tiek sadalīti grupās atbilstoši vecumposmam. Atsevišķos gadījumos, pēc konsultācijām ar nodarbības vadītāju, skolēns var tikt ieskaitīts vecākā grupā.
 • Nodarbību norises pamatlaiki:
  • plkst. 14:45 - 16:15 (sešgadnieki, 1 - 4. klase);*
  • plkst. 16:30 - 18:00 (5. - 8. klase);*
  • plkst. 18:15 - 19:45 (9. - 12. klasei);*
   *atsevišķām grupām var būt izņēmumi.
 • Nodarbības ilgst no 2018. gada septembra līdz 2019. gada maijam. Izņēmums ir Dronu skola, kur viens cikls ilgst 4 mēnešus:
  • 1. sesija no 2018. gada septembra līdz janvārim;
  • 2. sesija no 2019. gada februāra līdz maijam.
 • Skolēni tiek pilnībā reģistrēti Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņos tikai tad, kad vecāki iepazinušies ar iekšējās kārtības noteikumiem, noformējuši un parakstījuši pieteikumu.
 • Pulciņi notiek Ventspils Digitālā centra telpās Akmeņu ielā 3, Ventspilī; daļa pulciņu - Ventspils Pārventas pamatskolas telpās Tārgales ielā 61, Ventspilī.
 • Skolēnu reģistrācijai, kavējumu un vērtējumu fiksēšanai, kā arī saziņai ar pulciņu dalībniekiem un vecākiem tiek izmantota skolvadības sistēma E-klase.
 • Mācību gada nobeigumā pulciņu dalībnieki saņem Ventspils Digitālā centra apliecību, kurā norādīts apgūtais saturs.
 • Pieteikties var 3 pulciņiem, primāri tiks nodrošinātas vetas bērniem, kas izvēlējušies 1 pulciņu.

2. IEPAZĪSTIES AR PULCIŅIEM

Pulciņu katalogs  Iepazīsties ar pulciņu pasniedzējiem Digitālā centra YouTube kanālā 

3. APSKATI PULCIŅU NORISES LAIKUS.

Lejupielādējams grafiks  un  

3. Reģistrējies pulciņiem:

4. Pēc reģistrācijas ar Tevi vai Taviem vecākiem sazināsies Ventspils Digitālā centra pārstāvis, lai informētu par uzņemšanu.

5. Vecākiem pēc reģistrācijas ir jāiepazīstas ar pulciņu iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī jāaizpilda iesniegums. Pilngadīgie skolēni iesniegumu par sevi aizpilda paši. Iesniegumu var:

 1. aizpildīt un iesniegt Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3,
 2. aizpildīt mājās un parakstītu to nogādāt Ventspils Digitālajā centrā,
 3. aizpildīt mājās un parakstīt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu pulcini@ventspils.lv.

Iekšējās kārtības noteikumi . Iesnieguma veidlapa  un  formātā.

6. Pulciņu nodarbības sāksies 25. septembrī.