"DigiPlace" projekts: Ventspils | Ventspils Digitālais Centrs

Skaties

"DigiPlace" projekts: Ventspils

Ventspils izpilddirektora vietnieks IKT jomā Egons Spalāns par Ventspils pilsētas dalību projektā URBACT “Pilsētu digitālās inovācijas”