Ventspils Digitālais centrs: ““Tests kā spēle” - formatīvā vērtēšana” | Ventspils Digitālais Centrs

Skaties

Ventspils Digitālais centrs: ““Tests kā spēle” - formatīvā vērtēšana”

Kurš gan saka, ka testiem vai skolēnu izsaukšanai pie tāfeles jābūt garlaicīgai un baiļu pilnai? Seminārs būs saistošs ikvienam Latvijas pedagogam, kurš vēlas uzzināt par dažādiem tiešsaistē pieejamiem skolēnu zināšanu pārbaudes rīkiem.