Tehnoloģiju darbnīcas | Ventspils Digitālais Centrs

Tehnoloģiju darbnīcas

Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju darbnīcas

Ventspils Digitālais centrs sagatavojis desmit dažādas tehnoloģiju darbnīcas. Tehnoloģiju darbnīcas Digitālajā centrā ilgst divas stundas jeb 120 minūtes, kuru laikā skolēni var piedalīties divās radošās darbnīcās. Cena vienam skolēnam – 6,00 EUR. Ir iespēja organizēt 1 stundas jeb 60 minūšu darbnīcu. Tās cena 1 skolēnam 3,00 EUR.

Darbnīca “Digitālā apdruka un dizaina priekšmeti” ilgst 90 minūtes (cena vienam skolēnam 8,00 EUR) vai 120 minūtes (cena vienam skolēnam 10,00 EUR).

Ja grupā ir vairāk nekā 15 skolēnu, tā tiek dalīta 2 ( vai vairākās) daļās. Maksimālais skaits, ko iespējams nodarbināt vienlaicīgi, ir 45 skolēni.

Ventspils Digitālā centra klātienes darbnīcu cenrādi skatīt šeit.

Tehnoloģiju darbnīcas Ventspils Digitālajā centrā:

 • Reklāmdrukas darbnīca (90 vai 120 minūtes): uzlīmju veidošana, bandanu, krūzīšu u.c. priekšmetu apdruka (pēc izvēles);
 • Zīmēšana ar 3D pildspalvām: 3D modeļu veidošana;
 • Digitālā foto un video darbnīca: dažādu video, foto efektu izmantošana un attēlu apstrāde programmā Adobe Photoshop u.c., piemēram, bezmaksas programmās;
 • Robotikas darbnīca: iespēja darboties ar Bee-Bot, Dash, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, LEGO Spike; Ozobot, Edison un Sphero bolt robotiem, atbilstoši skolēnu vecumam;
 • Datorgrafikas darbnīca: dažādu attēlu, animāciju vai aplikāciju veidošana;
 • Digitālās māksla darbnīca: dažādu digitālu māksla darbu izveide;
 • 3D datorgrafikas darbnīca (no 5.klases): darbošanās ar daudzveidīgām programmām, piemēram, TinkerCad, 3D modeļu izveidei;
 • Elektrisko ķēžu un programmēšanas darbnīca: iespēja veidot kontrolierus ar MakeyMakey, veidot elektriskas ķēdes un programmēt, izmantojot LittleBits magnētiskos blokus, veidot inženiertehniskus risinājumus ar Micro:bit mikrodatoriem;
 • STEM darbnīca (2.-4.klasei): darbošanās ar tehnoloģijām (robotiem, planšetdatoriem, programmējamām ierīcēm u.c.) kādas STEM jomas satura apguvei, piem., dabas procesi, optika, arhitektūras un inženierzinātņu principi, fizikas likumsakarības u.tml;
 • Minecraft darbnīca (3.-6.klasei): atvērtās pasaules tipa spēles Minecraft. Education Edition mērķtiecīgs izmantojums, veidojot 3D modelēšanas starppriekšmetu saikni ar matemātikas, sociālo zinību, dabaszinību u.c. mācību priekšmetu tēmu apguvi, piemēram, “Dzīve uz Marsa”, pilsētvides/savas ģeogrāfiskās vide izveide, ģerboņa izveide, labirinti, latvju rakstu zīmes u.c.

Bee Bot robotu (bitīšu) nodarbības PIRMSSKOLAI:

 • Dabaszinības
  • Putni: intereses veicināšana par Latvijā dzīvojošām putnu sugām.
  • Mežs: Latvijas meža dzīvnieku un augu iepazīšana.
  • Pļava: Latvijas pļavu veģitācijas iepazīšana un dabas notikumu loģiskas secības veidošana.
  • Lauku sēta: mājdzivnieku iepazīšana, darbojoties ar burtu un ciparu kombinācijām.
 • Matemātika
  • ​Cirks: Bee - Boot robotu programmēšana, spēles "Coirks"ietvaros, atbilstoši metamā kauliņa uzmestajam punktu skaitam.
  • Metamais kauliņš: ciparu atpazīšana, saskaitīšana un atņemšana10 apjomā.
  • Skaitļi: skaitļu salīdzināšana, darbības 10 apjomā.
  • Figūras: figūru atpazīšana un salīdzināšana pēc krāsas un izmēra.
 • Sociālās zinības
  • Mana Latvija: Latvijas kartes izzināšana, lielāko pilsētu un upju atrašana, krasta līnijas un kaimiņvalstu iepazīšana.
  • Latvijas simboli: Latvijas oficiālo un neoficiālo simbolu iepazīšana un nozīmes izzināšana.
  • Ciemos Kurzemē: Kurzemes skaistāko vietu iepazīšana.
 • Lasītprasmes apguve
  • Valoda: vienkāršu vārdu veidošana un burtu virknēm.
  • Alfabēts: vienkāršu un sarežģītu vārdu veidošana, izmantojot visu alfabētu.
 • Māksla
  • Bee - Bot zīmē: Bee - Bot robotu programmēšana, atbilstoši veicamajam zīmēšanas uzdevumam.

Nodarbības paredzētas pirsmskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupas bērniem. Katrai nodarbībai izstrādāti palīgmateriāli - robotu grīdiņas, darbību un informācijas kartiņas, prezentācijas.

 

Nodarbību saturu Ventspils Digitālā centra pasniedzēji pielāgos attiecīgi skolēnu vecumam.  Pieteikties ekskursijām vari šeit: https://ej.uz/vdcradosasdarbnicas. Papildus informācijai: tālr. 28632351, e-pasts pulcini@ventspils.lv.

Digitālais centrs rosina izmantot tehnoloģiju darbnīcas pieejamo finansējumu ietvaros

Ar mērķi dažādot mācību procesu un sniegt iespēju skolēniem apgūt dažādas interesantas mācību tēmas ārpus skolas telpām, izglītības iestādēm pieejams finansējums mācību ekskursijām Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
 
Darbnīcu norise tiek piedāvāta gan uz vietas Akmeņu ielā 3, Ventspilī, gan izbraukumā. Visām darbnīcām nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Lai pieteiktos vai saņemtu papildus informāciju aicinām sazināties ar Gunu Stepiņu Ventspils Digitālā centra programmas vadītāju pa tālruni: 28632351 vai e-pastu: guna.stepina@ventspils.lv.
 
 
DIGITĀLĀS MĀKSLAS DARBNĪCA

Norises apraksts

  Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas
  norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan
  gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā.

  Skolēni varēs izvēlēties darboties kādā no 4 jomām: “Latvijas daba
  mākslā”, “Latvijas vēsture mākslā”, “Mans novads mākslā”, “Latvijas
  cilvēki mākslā”.
  Nodarbībā mākslas un dizaina speciālista vadībā atbilstoši skolēnu
  vecumposmam notiks iepazīšanās ar konkrētās jomas mākslas
  darbiem digitālajās versijās, analizējot to vēstījumu. Skolēniem tiks
  sniegta iespēja iepazīties ar dažādām mākslas jomām: tēlotāju
  mākslu, arhitektūru, mūziku u.c.

  Pēc tam skolēni, darbojoties ar mūsdienu tehnoloģijām, paši veidos
 daudzveidīgus digitālus mākslas (tēlotājas mākslas vai mūzikas)
 darbus atbilstoši izvēlētajai jomai. Būtiski nodarbībā tiks akcentēti
  laikmetīgās mākslas, tai skaitā digitālās mākslas aspekti, nodrošinot
 izpratni par mūsdienu mākslas specifiskajiem izpausmes veidiem.
 Nodarbībā skolēni praktiski iepazīs, kā modernās tehnoloģijas kalpo
 mākslas darba radīšanas procesā, kādas daudzveidīgas iespējas tās
 sniedz formas, satura izveidē un interpretācijā.

 Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā
 drukas vai elektroniskā formātā.

Norises ilgums

60 min. vai 90 min., vai 120 min. pēc norises dalībnieku pasūtījuma.

Mērķauditorija / klašu grupas

2.-4. klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)

No 5 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

Cena* EUR

* vienas norises cena

 

Klātienes darbnīcu cena 1 skolēnam: EUR 3.00 (60 min.); EUR 4.00 (90 min.); EUR 6.00 (120 min.). Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

Norises valoda

Latviešu valoda

Joma (piem., māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, deja, mantojums, vēsture, arhitektūra, dizains, novadpētniecība, daba) – var norādīt vairākas

 Māksla (t.sk., digitālā māksla); mūzika, kultūras mantojums; arhitektūra; dizains; radošās industrijas

Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

 Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

 
DATORGRAFIKAS UN DATORANIMĀCIJAS  DARBNĪCAS

Norises apraksts

  Piesakoties darbnīcai, skolēni var izvēlēties vienu no 2 jomām:
  “Datorgrafikas darbnīca” vai “Datoranimācijas darbnīca”.

 - Datorgrafikas darbnīcā skolēni dizainera vadībā gūs  priekšstatu par
 mākslas darbiem, kuru izveidei mūsdienās  tiek izmantota datorgrafika.
 Īpaši tiks akcentēts plakāts,  demonstrējot piemērus digitālā formātā,
 skaidrojot šī  mākslas darba mērķi, vēsturi Latvijā, izveides principus,
 vizuālā un tekstuālā vēstījuma lomu u.tml. Skolēni,
 izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, atbilstošas  programmas un rīkus,
 izveidos savus oriģinālus plakātus  par kādu no tēmām, piemēram,
 “Man tuvas kultūras  norises reklāma”, “Es rosinu vienaudžus
 aizdomāties par  Latvijā aktuālu problēmu”, “Es aicinu izlasīt/noskatīties
 /noklausīties”; “Es- savas pilsētas/pagasta/novada patriots”  u.c.;

 - Datoranimācijas darbnīcā skolēni digitālās mākslas  speciālista
 vadībā iepazīs animāciju kā specifisku  audiovizuālās mākslas veidu.
 Skolēniem tiks demonstrēti  datoranimācijas piemēri, t.sk., latviešu
 animācijas filmu  fragmenti, skaidroti datoranimācijas izveides
 principi.  Skolēni, darbojoties ar mūsdienīgām tehnoloģijām un
 specializētām programmām vai tiešsaistes rīkiem, paši  veidos
 datoranimācijas darbu, iejūtoties gan mākslinieka –  animatora, gan
 montāžas un specefektu meistara, gan  balss aktiera lomā. Skolēniem
 būs iespēja veidot savu  datoranimāciju “Jautrais atgadījums” vai
 “Teika par  Ventspili”, vai “Jūras stāsts”.

  Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā
  drukas vai elektroniskā formātā.

Norises ilgums

60 min. vai 90 min., vai 120 min. pēc norises dalībnieku pasūtījuma.

Mērķauditorija / klašu grupas

1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)

No 5 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

Cena* EUR

* vienas norises cena

 

  Klātienes darbnīcu cena 1 skolēnam: EUR 3.00 (60 min.); EUR 4.00 (90 min.); EUR 6.00 (120 min.). Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

Norises valoda

Latviešu valoda

Joma (piem., māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, deja, mantojums, vēsture, arhitektūra, dizains, novadpētniecība, daba) – var norādīt vairākas

Māksla (t.sk., digitālā māksla); kultūras mantojums; dizains; radošās industrijas

Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

  Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

 

TRĪS DIMENSIJU (3D) MĀKSLAS DARBNĪCAS

Norises apraksts

  Darbnīcā skolēni jauno mediju mākslas un dizaina speciālistu vadībā
  iepazīs mūsdienu audiovizuālajā mākslā aktuālo trīs dimensiju
  mākslas aspektu. Skolēniem tiks demonstrēti mākslas darbu piemēri,
  kur dažādu mērķu sasniegšanai izmantoti 3D objekti, skolēni gūs
  priekšstatu, kā 3D mākslas darbi papildina kopējo darba uztveri.

  Skolēni gan iepazīsies ar laikmetīgo audiovizuālo mākslu, kurā 3D
  objekti kļuvuši par neatņemamu tās sastāvdaļu, gan paši veidos 3D
  mākslas darbus.

  Atbilstoši vecumposmam skolēniem praktiski būs iespēja darboties
  vienā no 2 jomām: “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” vai “Oriģināla
  3D mākslas objekta izveide”.

 - Jomā “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija skolēni pēc izvēles
  iepazīs kādu no Ventspils vai Latvijas kultūrvides objektiem,
 piemēram, Ventspils Livonijas ordeņa pili, Ventspils koncertzāli
 “Latvija”, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Brīvības pieminekli, Ventas
 rumbu, Aglonas baziliku u.c. Skolēni vispirms interaktīvi iepazīsies ar
 šo kultūrvides objektu. Tad, izmantojot atbilstošas 3D programmas vai
 rīkus, tiks veidota objekta trīs dimensiju mākslas versija. Skolēni šajā
 procesā iepazīs konkrētā objekta arhitektūru, dizaina u.tml. veidojumu.
 Nodarbības laikā skolēni varēs virtuāli 3D vidē “viesoties” konkrētajā
 objektā vai izveidot taustāmu tā 3D versiju (piem., 3D printera izdruku
 vai 3D pildspalvas dizaina priekšmetu);

 - Jomā “Oriģināla 3D mākslas objekta izveide” skolēni, darbojoties ar
 atbilstošām 3D programmām vai rīkiem, veidos savu oriģinālu
 mākslas darbu, piemēram, mūzikas skaņdarba vizualizāciju, 3D
 animācijas darba fragmentu, 3D pašportretu u.tml.

  Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā
  taustāma 3D objekta vai elektroniskā formātā.

Norises ilgums

60 min. vai 90 min., vai 120 min. pēc norises dalībnieku pasūtījuma.

Mērķauditorija / klašu grupas

1.-4.klase ; 5.-9.klase; 10.-12.klase

Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)

No 5 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

Cena* EUR

* vienas norises cena

 

  Klātienes darbnīcu cena 1 skolēnam: EUR 3.00 (60 min.); EUR 4.00 (90 min.); EUR 6.00 (120 min.). Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

Norises valoda

Latviešu valoda

Joma (piem., māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, deja, mantojums, vēsture, arhitektūra, dizains, novadpētniecība, daba) – var norādīt vairākas

   Māksla (t.sk., digitālā māksla); kultūras mantojums; arhitektūra; dizains; radošās industrijas

Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

 

DIGITĀLĀ FOTO UN VIDEO DARBNĪCAS

 

Norises apraksts

  Darbnīcā skolēni jauno mediju mākslas speciālista vadībā darbosies
  kādā no jomām “Digitālā foto triki” vai “Digitālā video darbnīca”.

 - Jomā “Digitālā foto triki” skolēni iepazīs digitālās fotomākslas
 aspektus: foto izveides un digitālās apstrādes pamatprincipus, izcilus
 foto mākslas paraugus. Skolēniem tiks demonstrēts, kā fotogrāfija
 kļūst par mākslas darbu. Skolēni praktiski darbosies ar specializēto
 tehniku (piem., fotoaparātiem, gaismas iekārtām u.c.), apgūs digitālu
 foto apstrādi, daudzveidīgu specefektu izmantošanu, tādējādi praktiski
 veidojot oriģinālus digitālā foto mākslas darbus.

 - Jomā “Digitālā video darbnīca” skolēni iepazīs audiovizuāla mākslas
 darba tapšanu vairākos posmos: scenārijs – darbs ar aktieri –
  filmēšana – materiāla montāža – specefekti. Skolēni gūs ieskatu, kā
  video materiāls kļūst par mākslas darbu, kā darbojas šis jomas
 mūsdienu radošas industrijas. Nodarbībā atbilstoši skolēnu
 vecumposmam tiks izmantoti un analizēti Latvijas Kultūras kanonā
 iekļauto filmu – A. Burova animācijas filmas “Vanadziņš” (1978.),
 dokumentālo filmu “Vecāks par 10 minūtēm” (H.Franks, 1978.) un “Vai
 viegli būt jaunam?” (J.Podnieks, 1986.) – fragmenti. Nodarbības
 praktiskajā daļā skolēni veidos oriģinālus digitālā video darbus, kas
 tematiski saistīti ar analizētajiem kino darbiem un saturiski formulēti
 atbilstoši skolēnu vecumposma aktualitātēm.

  Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā
  drukas vai elektroniskā formātā.

Norises ilgums

60 min. vai 90 min., vai 120 min. pēc norises dalībnieku pasūtījuma.

Mērķauditorija / klašu grupas

1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)

 No 5 līdz 45 ( vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

Cena* EUR

* vienas norises cena

 

Klātienes darbnīcu cena 1 skolēnam: EUR 3.00 ( 60 min.); EUR 4.00 ( 90 min.); EUR 6.00 (120 min.). Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

Norises valoda

Latviešu valoda

Joma (piem., māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, deja, mantojums, vēsture, arhitektūra, dizains, novadpētniecība, daba) – var norādīt vairākas

Māksla (t.sk., digitālā māksla); kultūras mantojums; kino; radošās industrijas

Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

  Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

Ventspils Digitālā centra darbnīcas atbilstoši projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Darbnīcu tēmas tiek pielāgotas noteiktam vecumposmam un to saturu iespējams variēt:

Nodarbība

Vecumposms

Nodarbības īss apraksts

Digitālās apdrukas un dizaina priekšmetu darbnīca

 

2.-12.klase

Dažādu dizaina priekšmetu- uzlīmju veidošana, bandanu, krūzīšu u.c. priekšmetu apdruka (pēc izvēles).

Robotika

 

1.-12.klase

Iespēja darboties ar Bee-Bot, Dash&Dot, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, Ozobot, Edison bot u.c. robotiem atbilstoši skolēnu vecumam.

Zīmēšana ar 3D pildspalvām

 

1.-12.klase

2D un 3D modeļu/dizaina priekšmetu izveide.

Digitālā foto un video darbnīca

 

3.-12.klase

Dažādu atraktīvu video/ foto materiālu izveide, efektu izmantošana un attēlu apstrāde programmā Adobe Photoshop u.c.

Digitālās māksla darbnīca

 

1.-12.klase

Daudzveidīgu digitālu mākslas darbu izveide.

Datorgrafikas/ datoranimācijas  darbnīca

2.-12.klase

Digitālu attēlu, animāciju vai aplikāciju izveide.

3D datorgrafikas darbnīca

5.-12.klase

Darbošanās ar daudzveidīgām 3D programmām, piemēram, TinkerCad, Roblox u.c. 3D modeļu izveidei.

Minecraft darbnīca

3.-6.klase

Atvērtās pasaules tipa spēles Minecraft: Education Edition mērķtiecīgs izmantojums, veidojot 3D modelēšanas starppriekšmetu saikni ar matemātikas, sociālo zinību, dabaszinātņu, inženierzinātņu u.c.  tēmu apguvi.

STEM darbnīca

2.-7.klase

Darbošanās ar tehnoloģijām (robotiem, planšetdatoriem, programmējamām ierīcēm u.c.) kādas STEM jomas satura apguvei, piem., dabas procesi, optika, arhitektūras un inženierzinātņu principi un fizikas likumsakarības.

Elektrisko ķēžu/ programmēšanas darbnīca

2.-9.klase

Iespēja veidot kontrolierus ar ierīcēm Makey Makey, veidot elektriskas ķēdes un programmēt, izmantojot LittleBits magnētiskos blokus.

Datorsistēmu administrēšanas darbnīca

9.-12.klase

Darbošanās datortīklu tehnoloģiju un to darbības principu apguvē. Izpratnes veidošana par datorsistēmu vai datortīkla administratora profesijas specifiku.

Kombinēta datorzinību uzdevumu kopa

1.klase

Radoši kombinēti uzdevumi: robotika+ programmēšana+ digitālā māksla. Par uzdevumu kopas saturu iespējams vienoties.

Plašāka informācija par projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un pieteikšanās kārtība finansējumam pieejama šeit: https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml