fbpx Tehnoloģiju darbnīcas | Ventspils Digitālais Centrs

Tehnoloģiju darbnīcas

Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju darbnīcas

Ventspils Digitālais centrs sagatavojis desmit dažādas tehnoloģiju darbnīcas. Tehnoloģiju darbnīcas Digitālajā centrā ilgst divas stundas jeb 120 minūtes, kuru laikā skolēni var piedalīties divās radošās darbnīcās. Cena vienam skolēnam – 6,00 EUR. Ir iespēja organizēt 1 stundas jeb 60 minūšu darbnīcu. Tās cena 1 skolēnam 3,00 EUR.

Darbnīca “Digitālā apdruka un dizaina priekšmeti” ilgst 90 minūtes (cena vienam skolēnam 8,00 EUR) vai 120 minūtes (cena vienam skolēnam 10,00 EUR).

Ja grupā ir vairāk nekā 15 skolēnu, tā tiek dalīta 2 ( vai vairākās) daļās. Maksimālais skaits, ko iespējams nodarbināt vienlaicīgi, ir 45 skolēni.

Ventspils Digitālā centra klātienes darbnīcu cenrādi skatīt šeit.

Tehnoloģiju darbnīcas Ventspils Digitālajā centrā:

  • Digitālās apdrukas un dizaina priekšmetu darbnīca (90 vai 120 minūtes): uzlīmju veidošana, bandanu, krūzīšu u.c. priekšmetu apdruka (pēc izvēles)
  • Zīmēšana ar 3D pildspalvām: 3D modeļu veidošana
  • Digitālā foto un video darbnīca: dažādu video, foto efektu izmantošana un attēlu apstrāde programmā Adobe Photoshop u.c. programmās
  • Robotikas darbnīca: iespēja darboties ar Bee-Bot, Dash & Dot, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, Ozobot, Edison robotiem, atbilstoši skolēnu vecumam
  • Datorgrafikas darbnīca: dažādu attēlu, animāciju vai aplikāciju veidošana
  • Digitālās māksla darbnīca: dažādu digitālu māksla darbu izveide
  • 3D datorgrafikas darbnīca (no 5.klases)”- darbošanās ar daudzveidīgām programmām, piemēram, TinkerCad, 3D modeļu izveidei
  • Elektrisko ķēžu un programmēšanas darbnīca: iespēja veidot kontrolierus ar MakeyMakey, veidot elektriskas ķēdes un programmēt, izmantojot LittleBits magnētiskos blokus
  • STEM darbnīca (2.-4.klasei): darbošanās ar tehnoloģijām (robotiem, planšetdatoriem, programmējamām ierīcēm u.c.) kādas STEM jomas satura apguvei, piem., dabas procesi, optika, arhitektūras un inženierzinātņu principi, fizikas likumsakarības u.tml;
  • Minecraft darbnīca (3.-6.klasei): atvērtās pasaules tipa spēles Minecraft: Education Edition mērķtiecīgs izmantojums, veidojot 3D modelēšanas starppriekšmetu saikni ar matemātikas, sociālo zinību, dabaszinību u.c. mācību priekšmetu tēmu apguvi, piemēram, “Dzīve uz Marsa”, pilsētvides/savas ģeogrāfiskās vide izveide, ģerboņa izveide, labirinti, latvju rakstu zīmes u.c.

Nodarbību saturu Ventspils Digitālā centra pasniedzēji pielāgos attiecīgi skolēnu vecumam.  Pieteikties ekskursijām vari šeit: https://ej.uz/vdcradosasdarbnicas. Papildus informācijai: tālr. 28632351, e-pasts pulcini@ventspils.lv.

Digitālais centrs rosina izmantot tehnoloģiju darbnīcas pieejamo finansējumu ietvaros

Ar mērķi dažādot mācību procesu un sniegt iespēju skolēniem apgūt dažādas interesantas mācību tēmas ārpus skolas telpām, izglītības iestādēm pieejams finansējums mācību ekskursijām Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Ventspils Digitālā centra darbnīcas atbilstoši projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Darbnīcu tēmas tiek pielāgotas noteiktam vecumposmam un to saturu iespējams variēt:

 

Nodarbība

Vecumposms

Nodarbības īss apraksts

Digitālās apdrukas un dizaina priekšmetu darbnīca

 

2.-12.klase

Dažādu dizaina priekšmetu- uzlīmju veidošana, bandanu, krūzīšu u.c. priekšmetu apdruka (pēc izvēles).

Robotika

 

1.-12.klase

Iespēja darboties ar Bee-Bot, Dash&Dot, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, Ozobot, Edison bot u.c. robotiem atbilstoši skolēnu vecumam.

Zīmēšana ar 3D pildspalvām

 

1.-12.klase

2D un 3D modeļu/dizaina priekšmetu izveide.

Digitālā foto un video darbnīca

 

3.-12.klase

Dažādu atraktīvu video/ foto materiālu izveide, efektu izmantošana un attēlu apstrāde programmā Adobe Photoshop u.c.

Digitālās māksla darbnīca

 

1.-12.klase

Daudzveidīgu digitālu mākslas darbu izveide.

Datorgrafikas/ datoranimācijas  darbnīca

2.-12.klase

Digitālu attēlu, animāciju vai aplikāciju izveide.

3D datorgrafikas darbnīca

5.-12.klase

Darbošanās ar daudzveidīgām 3D programmām, piemēram, TinkerCad, Roblox u.c. 3D modeļu izveidei.

Minecraft darbnīca

3.-6.klase

Atvērtās pasaules tipa spēles Minecraft: Education Edition mērķtiecīgs izmantojums, veidojot 3D modelēšanas starppriekšmetu saikni ar matemātikas, sociālo zinību, dabaszinātņu, inženierzinātņu u.c.  tēmu apguvi.

STEM darbnīca

2.-7.klase

Darbošanās ar tehnoloģijām (robotiem, planšetdatoriem, programmējamām ierīcēm u.c.) kādas STEM jomas satura apguvei, piem., dabas procesi, optika, arhitektūras un inženierzinātņu principi un fizikas likumsakarības.

Elektrisko ķēžu/ programmēšanas darbnīca

2.-9.klase

Iespēja veidot kontrolierus ar ierīcēm Makey Makey, veidot elektriskas ķēdes un programmēt, izmantojot LittleBits magnētiskos blokus.

Datorsistēmu administrēšanas darbnīca

9.-12.klase

Darbošanās datortīklu tehnoloģiju un to darbības principu apguvē. Izpratnes veidošana par datorsistēmu vai datortīkla administratora profesijas specifiku.

Kombinēta datorzinību uzdevumu kopa

1.klase

Radoši kombinēti uzdevumi: robotika+ programmēšana+ digitālā māksla. Par uzdevumu kopas saturu iespējams vienoties.

Plašāka informācija par projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un pieteikšanās kārtība finansējumam pieejama šeit: https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml