Digitālais centrs rosina izmantot tehnoloģiju darbnīcas pieejamo finansējumu ietvaros | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālais centrs rosina izmantot tehnoloģiju darbnīcas pieejamo finansējumu ietvaros

Ar mērķi dažādot mācību procesu un sniegt iespēju skolēniem apgūt dažādas interesantas mācību tēmas ārpus skolas telpām, izglītības iestādēm pieejams finansējums mācību ekskursijām programmas “Latvijas skolas soma” un Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Arī Ventspils Digitālais centrs izveidojis radošo tehnoloģiju darbnīcu piedāvājumu atbilstoši programmas un projekta iniciatīvu prasībām.

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir  nodrošināt katram Latvijas skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, kā arī iepazīt Latvijā radītās inovācijas, laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

Darbnīcas atbilstoši programmai “Latvijas skolas soma” (darbnīcu tēmas tiek pielāgotas noteiktam vecumposmam un to saturu iespējams variēt):

 • Digitālās apdrukas un dizaina priekšmetu darbnīca (2.-12.klase);
 • Zīmēšana ar 3D pildspalvām (1.-12.klase);
 • Digitālā foto un video darbnīca (3.-12.klase);
 • Digitālās māksla darbnīca (1.-12.klase);
 • Datorgrafikas un datoranimācijas darbnīca (1.-12.klase);
 • 3D datorgrafikas darbnīca (5.-12.klase);
 • Minecraft darbnīca (3.-6.klase);
 • STEM darbnīca (2.-7.klase).

Plašāka informācija par programmu “Latvijas skolas soma” un pieteikšanās kārtība finansējumam pieejama šeit: https://www.lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma  

Finansējums mācību ekskursiju īstenošanai pieejams arī projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.  Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Darbnīcas atbilstoši projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”:

 • Digitālās apdrukas un dizaina priekšmetu darbnīca (2.-12.klase);
 • Robotika (1.-12.klase);
 • Zīmēšana ar 3D pildspalvām (1.-12.klase);
 • Digitālā foto un video darbnīca (3.-12.klase);
 • Digitālās māksla darbnīca (1.-12.klase);
 • Datorgrafikas/ datoranimācijasdarbnīca (2.-12.klase);
 • 3D datorgrafikas darbnīca (5.-12.klase);
 • Minecraft darbnīca (3.-6.klase);
 • STEM darbnīca (2.-7. klase);
 • Elektrisko ķēžu/ programmēšanas darbnīca (2.-9.klase);
 • Datorsistēmu administrēšanas darbnīca (9.-12.klase);
 • Kombinēta datorzinību uzdevumu kopa (1. klase).

Plašāka informācija par projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un pieteikšanās kārtība finansējumam pieejama šeit: https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Plašāka informācija par Ventspils Digitālā centra radošo tehnoloģiju darbnīcu piedāvājumu, kā arī sasaiste ar programmas “Latvijas skolas soma” un projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” vadlīnijām pieejama Ventspils Digitālā centra mājas lapā sadaļā “Tehnoloģiju darbnīcas”.

Ventspils Digitālais centrs aicina skolēnus izmantot iespēju un doties izglītojošā un aizraujošā ekskursijā uz Ventspili. Piedāvājums spēkā arī Ventspils skolēniem. Tāpat Digitālais centrs pēc pieprasījuma dodas ciemos arī pie skolēniem uz citām pilsētām, piedāvājot iepazīt tehnoloģiju pasauli radošajās darbnīcās arī viņu skolās.