Uzņēmumiem iespēja saņemt atbalstu savas biznesa idejas īstenošanai | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Uzņēmumiem iespēja saņemt atbalstu savas biznesa idejas īstenošanai

Ventspils Digitālais centrs aicina uzņēmumus izmantot iespēju saņemt atbalstu savas biznesa idejas īstenošanai. Vēl tikai līdz 2. decembrim (visas dienas laikā) iespējams pieteikties Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu programmas konkursam.

Konkursa mērķis ir sekmēt jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, veidojot Ventspils pilsētu kā viedo tehnoloģiju centru. Piedalīties konkursā un pretendēt uz noteiktā atbalsta saņemšanu var komersanti un personas, kas VID Nodokļu maksātāju reģistrā ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji.

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām:

  • vieda pārvalde,
  • vieda ekonomika,
  • vieda mobilitāte,
  • vieda vide,
  • viedi iedzīvotāji vai
  • vieda pilsētvide.

Piedaloties konkursā, uzņēmējiem ir iespēja saņemt atbalstu līdz pat 80% apjomā no kopējām projekta izmaksām:

  • minimālais atbalsta apjoms: 2 000 EUR;
  • maksimālais atbalsta apjoms: 15 000 EUR.

Lai pieteiktos, uzņēmumiem projekta pieteikums elektroniskā formātā (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), jānosūta uz e-pasta adresi iktpilotprojekti@ventspils.lv līdz 2. decembrim.

Ar IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa nolikumu var iepazīties šeit: https://digitalaiscentrs.lv/iktpilotprojekti vai arī to iespējams saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu iktpilotprojekti@ventspils.lv.

Iepriekšējās Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa kārtās ir atbalstīti 10 projekti par kopējo summu 171 153 EUR. Viens no veiksmes stāstiem ir SIA “Aspired” interaktīvās grīdas spēles. Projekta ietvaros tika izstrādātas 3 interaktīvas grīdas spēles skolēniem, kas ietver zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas pamatprincipus (STEM), saistot tos ar IKT nozari, lai skolu jaunatne veiksmīgāk mācītos programmēšanas pamatus un attīstītu loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes.

Ventspils IKT pilotprojektu programmas tiek realizēta saskaņā ar Ventspils IKT nozares attīstības stratēģiju un rīcības plānu 2014.-2020. gadam.