IKT pilotprojektu programma | Ventspils Digitālais Centrs

IKT pilotprojektu programma

 

Ventspils Digitālais centrs ir atbildīgā institūcija par Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu programmas konkursa organizēšanu. Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2014.-2020. gadam īstenošanu. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu komercsabiedrībām, kas īsteno jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, veidojot Ventspils pilsētu kā viedo tehnoloģiju centru. Viena IKT pilotprojekta minimālais atbalsta apjoms ir 2 000 EUR, bet maksimālais apjoms 15 000 EUR.

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām:

  • vieda pārvalde;
  • vieda ekonomika;
  • vieda mobilitāte;
  • vieda vide;
  • viedi iedzīvotāji;
  • vieda pilsētvide.

IKT pilotprojektu programmas saistošie dokumenti:

Aktualitātes:

 

Kontaktinformācija:

Gints Korts
Ventspils Digitālais centrs
Informācijas sabiedrības attīstības nodaļas vadītājs
Tel. 63607607
E-pasts: gints.korts@ventspils.lv