Iespēja saņemt finansiālu atbalstu biznesa idejas tehnoloģiju jomā īstenošanai | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Iespēja saņemt finansiālu atbalstu biznesa idejas tehnoloģiju jomā īstenošanai

Ventspils Digitālais centrs aicina uzņēmumus līdz 31. maijam pieteikties Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu programmas konkursam un saņemt atbalstu savas biznesa idejas īstenošanai, jaunu IKT risinājumu izstrādāšanai, kas palīdzētu veidot Ventspili kā viedo tehnoloģiju centru. Papildus konkursa potenciālajiem dalībniekiem būs iespēja piedalīties pasākumā, kurā pašvaldības pārstāvji sniegs rekomendācijas un konsultācijas dalībai konkursā.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz noteiktā atbalsta saņemšanu var komersanti un personas, kas VID Nodokļu maksātāju reģistrā ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Konkursa mērķis ir sekmēt jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī un atbalstīt IKT jomas uzņēmumu veidošanos un darbību Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, līdzfinansējot projektus IKT jomā.

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām:

  • vieda pārvalde,
  • vieda ekonomika,
  • vieda mobilitāte,
  • vieda vide,
  • viedi iedzīvotāji vai
  • vieda pilsētvide.

Piedaloties konkursā, uzņēmējiem ir iespēja saņemt atbalstu līdz pat 80% apjomā no kopējām projekta izmaksām:

  • minimālais atbalsta apjoms: 2 000 EUR;
  • maksimālais atbalsta apjoms: 15 000 EUR.

Lai pieteiktos, uzņēmumiem projekta pieteikums elektroniskā formātā (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), jānosūta uz e-pasta adresi iktpilotprojekti@ventspils.lv līdz 31. maijam ieskaitot.

Ar IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa nolikumu var iepazīties šeit: digitalaiscentrs.lv/iktpilotprojekti vai arī to iespējams saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu iktpilotprojekti@ventspils.lv.

20. aprīlī plkst. 15:30 notiks tiešsaistes pasākums Ventspils #TechUP, kurā konkursam piesaistīti mentori Atis Mertens (Ventspils pilsētas domes Uzņēmējdarbības atbalsta vadītājs), Egons Spalāns (Ventspils pilsētas domes izpilddirektora vietnieks informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā) un Ilze Valdmane (Ventspils Biznesa atbalsta centra vadītāja) dalīsies ar idejām noderīgiem IKT risinājumiem pilsētvides uzlabošanai. Pietiekšanās šeit: www.adre.se/techup21

Ventspils IKT pilotprojektu programmas tiek realizēta saskaņā ar Ventspils IKT nozares attīstības stratēģiju un rīcības plānu 2014.-2020. gadam. Iepriekšējās Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa kārtās ir atbalstīti 10 projekti par kopējo summu 171 153 EUR.